STYPENDIA DLA GORZOWSKICH ARTYSTÓW I TWÓRCÓW

Sty

12 osób otrzymało Stypendium Artystyczne i Twórcze Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. To osoby szczególnie zaangażowane w działalność i prace w dziedzinach kulturalnych i artystycznych. Uroczystość wręczenia wyróżnieni odbyła się podczas obrad Rady Miasta.  

Stypendia twórcze i artystyczne Miasta Gorzowa Wlkp. zostały ustanowione w oparciu o ustawę z 12 grudnia 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Warunki, na jakich przyznawane są stypendia w naszym mieście regulują uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Aktualnie ta z 21 grudnia 2015 r., zmieniona uchwałą z 5 września 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów. Warunkiem przyznania stypendium jest ukończenie 18 roku życia i złożenie wniosku przez kandydata. Wnioski rozpatruje Komisja ds. Stypendiów powołana przez Prezydenta Miasta. A Kandydaci do stypendiów mają możliwość osobistej prezentacji programu stypendialnego przed Komisją.

W budżecie Miasta na bieżący rok zaplanowano kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na stypendia artystyczne. Jednorazowo stypendium może wynieść od 1000 do 12 000 zł.  O stypendia artystyczne na 2021 r. starło się 23 kandydatów.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz osobistej prezentacji 21 kandydatów (dwóch zrezygnowało z takiej możliwości), komisja postanowiła wnioskować do Prezydenta Miasta o przyznane 12 stypendiów artystycznych w sześciu dziedzinach kulturalnych i artystycznych:

DZIEDZINA: TEATR

 1. Bartosz Bandura

DZIEDZINA: SZTUKI WIZUALNE                                                

 1. Barbara Feleniak
 2. Łukasz Karnacz
 3. Bartosz Nowak
 4. Krzysztof Ostrowski

DZIEDZINA: TANIEC

 1. Patryk Gorzkiewicz

DZIEDZINA: OPIEKA NAD ZABYTKAMI                                                                                                 

 1. Robert Piotrowski

DZIEDZINA:  MUZYKA                                                                                                                                 

 1. Hanna Piosik
 2. Małgorzata Rusak
 3. Katarzyna Zentkowska

DZIEDZINA: LITERATURA

 1. Maria Borcz;
 2. Krystyna Caban.

Dotąd w Gorzowie przyznano blisko 200 stypendiów artystycznych i twórczych.

248 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.