GORZOWSKA PAMIĘĆ O WŁODZIMIERZU KORSAKU

KORKOrcz 1KORSKORS2KORCZ5

23 września 2021 r. mija 48 lat od śmierci Włodzimierza Korsaka – przyrodnika, pisarza, leśnika, wychowawcy młodzieży. Urodzony 1 sierpnia 1886 r. w Anińsku na terenie dzisiejszej Rosji, do Gorzowa przyjechał z żoną Felicją w lipcu 1945 r. i zamieszkał przy ul. Słowackiego 1. Informuje o tym pamiątkowa tablica umieszczona tuż przy klatce wejściowej z napisem: W TYM DOMU W LATACH 1945 – 1972 MIESZKAŁ WŁODZIMIERZ KORSAK. PISARZ, WYCHOWAWCA MŁODZIEŻY, PIONIER OCHRONY PRZYRODY. SPOŁECZEŃSTWO MIASTA. GORZÓW 1977.

U schyłku życia, Włodzimierz Korsak mieszkał w Krakowie w Domu Spokojnej Starości przy ul. Wielickiej, gdzie zmarł 23 października 1973 r. w wieku 87 lat. Staraniem Zofii Nowakowskiej byłej dyrektor Muzeum w Gorzowie i przewodniczącej klubu Pioniera, po dziesięciu latach prochy przeniesiono do Gorzowa. By zgodnie z jego wolą spoczęły obok żony Felicji zmarłej w 1969 r., na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. Wykonawcą pomnika, położonego w Zaułku Zasłużonych, w kształcie liścia drzewa, na którym przysiadł ptak był artysta – rzeźbiarz Jerzy Koczewski. Na czarnej nagrobnej płycie oprócz nazwisk i imion informujących kto tu jest pochowany w rogu płyty wyryto „ZŁOM” – Najwyższe Odznaczenie Polskiego Związku Łowieckiego.

W parku Górczyńskim, 23 września 2011 r., w 38. rocznicę śmierci odsłonięto  pomnik Włodzimierza Korsaka. Przy pomniku umieszczono tablicę o treści: WŁODZIMIERZ KORSAK. UR. 1.08.1886 R. – ZM. 23.09.1973 R. NACZELNY ŁOWCZY LASÓW PAŃSTWOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ (1923-1925), ŁOWCZY LASÓW PAŃSTWOWYCH NA WILEŃSZCZYŹNIE (1929-1939), ŁOWCZY PRZY DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM (1945-1959), MYŚLIWY, LEŚNIK, PISARZ, MALARZ, RYSOWNIK I FOTOGRAFIK PRZYRODY.

Jego imieniem nazwana jest również jedna z ulic Gorzowa. Jest to boczna droga, odchodząca po prawej stronie od ulicy Warszawskiej, w peryferyjnej części.

Niedaleko Gorzowa, w Kłodawie na terenie siedziby Nadleśnictwa Kłodawa przy ul. Gorzowskiej 31, w zabytkowym budynku dawnej wozowni znajduje się Izba Pamięci Włodzimierza Korsaka tzw. „Korsakówka”.

Tekst i foto

Helena Tobiasz

207 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.