BOŻE NARODZENIE W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO – GORZOWSKIEJ

W polskiej tradycji obchody Bożego Narodzenia rozpoczynają się domowym obrzędem wieczerzy wigilijnej. Następnie wierni uczestniczą w tzw. pasterkach, czyli mszach św. odprawianych w nocy, podczas których czyta się Ewangelię o narodzeniu Chrystusa i o ogłoszeniu tego wydarzenia pasterzom pilnującym swoich trzód na polach w okolicy Betlejem. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej już od wielu lat ofiary składane przez wiernych na tacę w czasie pasterek zasilają Diecezjalny Fundusz Ochrony Matki i Dziecka im. bp. Wilhelma Pluty. Fundusz ten wspiera matki samotnie wychowujące dzieci oraz różne dzieła służące obronie życia, dobru małżeństw i rodzin.Pasterki pod przewodnictwem biskupów:
bp Tadeusz Lityński – katedra pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp., godz. 22.00;
bp Paweł Socha – konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, godz. 22.00.
 W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu (w tym roku przypadającą już 26 grudnia) Kościół obchodzi święto Świętej Rodziny. Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin zachęca proboszczów, aby w tym dniu zaproponowali małżonkom obecnym na mszy św. specjalny obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
Na zakończenie Oktawy Narodzenia Pańskiego, czyli 1 stycznia, obchodzony jest w całym Kościele Światowy Dzień Pokoju. Wydane z tej okazji specjalne papieskie orędzie nosi w tym roku tytuł Dialog międzypokoleniowy, edukacja i praca: narzędziami budowania trwałego pokoju. W dokumencie tym Ojciec Święty Franciszek zauważa, że „droga pokoju […] pozostaje niestety daleko od realnego życia bardzo wielu mężczyzn i kobiet, a tym samym rodziny ludzkiej […]. Mimo wielu wysiłków zmierzających do konstruktywnego dialogu między narodami, nasila się ogłuszający zgiełk wojen i konfliktów, postępują choroby o rozmiarach pandemii, pogłębiają się skutki zmian klimatycznych i degradacji środowiska, pogłębia się tragedia głodu i pragnienia, a dominuje model gospodarczy oparty na indywidualizmie, a nie na solidarnym dzieleniu się”. W związku z tym papież proponuje trzy drogi na rzecz budowania trwałego pokoju: dialog międzypokoleniowy stanowiący podstawę realizacji wspólnych planów; edukację będącą czynnikiem wolności, odpowiedzialności i rozwoju; działania na rzecz pełnej realizacji ludzkiej godności. Zdaniem Franciszka jakikolwiek projekt pokojowy, który pomija te trzy elementy, pozostanie niespójny.
W całym okresie Bożego Narodzenia Kościół świętuje tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Wyznaje prawdę o Bogu, który stał się człowiekiem, aby pokazać swoją miłość do ludzi, uwolnić ich od zła, uczynić „uczestnikami boskiej natury” (por. 2 P 1, 4) oraz dać ludziom przykład do naśladowania.
Info: ks. Andrzej Sapieha – rzecznik prasowy Kurii Biskupiej

186 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.