DZIEJE KATEDRY GORZOWSKIEJ PIÓREM DOKTORA SYMONOWICZA

5KATE5Wie5

Relacja Heleny Tobiasz

Historię Katedry Gorzowskiej na tle burzliwych dziejów miasta nad Wartą, od jego założenia 2 lipca 1275 r. jako niemieckiego Landsberga do powojennego, polskiego Gorzowa przedstawia dr Cezary M. Symonowicz w publikacji pt. „Dzieje Katedry w Gorzowie Wielkopolskim” wydanej właśnie przez Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp.

Autor swoją opowieść oparł zarówno na materiałach zgromadzonych w archiwach państwowych i kościelnych jak również na ekspertyzach oraz badaniach własnych. Doktor Symonowicz, inż. budownictwa badania te prowadził na potrzeby opracowywania różnorodnych dokumentacji budowlanych związanych z remontem i rozbudową kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Poważną rekonstrukcję zabezpieczającą ustrój konstrukcyjny katedry przeprowadzono w latach 1992 – 1995 r. staraniem nieżyjącego już ks. kan. Stanisława Garncarza. Dalsze prace modernizacyjne kontynuował ks. kan. Zbigniew Samociak. W ich efekcie stworzono możliwość ogólnodostępnego zwiedzania wieży katedralnej, wyposażonej w zabytkowe elementy i urządzenia zabytkowe oraz wprowadzono eksponaty historyczne. Zgłoszenie do użytkowania wieży nastąpiło w dniu 26 czerwca 2007 r.

W końcowym rozdziale autor opisuje zakres zniszczeń wywołanych przez pożar, który wybuchł w sobotni wieczór 1 lipca 2017 r., kiedy w kościele odprawiana była wieczorna Msza św., a miasto świętowało 760-lecie swego powołania oraz przedstawia niezbędne działania profilaktyczne poprzedzające przystąpienie do remontu likwidującego szkody ogniowe.

Doktor Symonowicz w ostatnim zdaniu wstępu wyjaśnia, że „Niniejsze wydanie książkowe jako wkład autorski w dzieło ratowania dostojnej budowli, równocześnie stanowi społeczną „cegiełkę” dla przywrócenia świetności Diecezjalnej Matce Kościołów, która jest najstarszym zabytkiem i dziejowym symbolem miasta.”

Dzieje Katedry w Gorzowie Wielkopolskim

Cezary M. Symonowicz

Gorzów Wlkp. 2017, str. 165

Opiniodawcy:

Ks. prof. dr hab. Roman Harmaciński

Prof. dr hab. Inż. Tadeusz Zaborowski, dr h.c.

Redaktor naukowy

Mgr inż. arch. Roman Ropela

Projekt okładki

Ireneusz Wojtanowski

Redaktor techniczny

mgr inż. Lucjan Batura

Korektor

Aneta Graczyk

Wydawca: Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp.

Helena Tobiasz

1,791 total views, 2 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.