BOŻE CIAŁO W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ


8 czerwca Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia w parafiach diecezji zielonogórsko – gorzowskiej odbędą się procesje eucharystyczne. W Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Głogowie procesjom będą przewodniczyć biskupi.

Bp Tadeusz Lityński poprowadzi procesję eucharystyczną w Głogowie. Wyruszy ona po Mszy św. sprawowanej o godz. 9 w kościele pw. św. Mikołaja, a zakończy się w kościele pw. św. Klemensa.

W Gorzowie Wlkp. procesja pod przewodnictwem bp. Adriana Puta wyruszy z katedry po Mszy św. odprawianej o godz. 10, przejdzie ulicami Chrobrego, Jagiełły, Warszawską, Sikorskiego i zakończy się homilią i błogosławieństwem na placu przed katedrą.

W Zielonej Górze procesji będzie przewodniczył bp Paweł Socha. Zielonogórska procesja wyruszy z konkatedry pw. św. Jadwigi Śląskiej po Mszy św. sprawowanej o godz. 9.30, zakończy się przy kościele pw. Najświętszego Zbawiciela.

Nowym zwyczajem są wieczorne koncerty uwielbienia organizowane w uroczystość Bożego Ciała. Zielonogórskie Uwielbienie odbędzie się na placu przy kościele pw. Ducha Świętego o godz.19.30. Głogowski Wieczór Chwały w ruinach kościoła św. Mikołaja rozpocznie się o godz. 21.

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół świętuje w Wielki Czwartek. Jednak od XIII w. obchodzi również osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy zostało dokładnie opisane w Ewangeliach wg św. Mateusza, Marka i Łukasza oraz w pierwszym liście św. Pawła Apostoła do Koryntian. Ponadto ewangelista Jan przekazał nam obszerną mowę Chrystusa na temat konieczności spożywania pokarmu eucharystycznego.

Kościół od początku dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego wierni nie tylko przyjmują Komunię św., ale również adorują Święte Postacie. Jedną z form tej czci jest procesja eucharystyczna, podczas której Najświętszy Sakrament jest uroczyście wynoszony z kościoła.

Pierwsza procesja Bożego Ciała została odprawiona w 1246 r. w Liege z inicjatywy św. Julianny z Cornillon. Święto początkowo miało charakter lokalny, jednak już w 1264 r. pochodzący z Liege papież Urban IV wprowadził je w Rzymie. Dla całego Kościoła zatwierdził je w XIV w. Jan XXII. Używane do dzisiaj teksty liturgicznej tej uroczystości opracował wybitny teolog św. Tomasz z Akwinu. Pierwsze procesje Bożego Ciała w Polsce odbyły się już w XIV w. w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono istniejący do dzisiaj zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach.

798 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.