MUZYKA W RAJU

Relacja Ewy Rutkowskiej

Festiwal Muzyki Dawnej 2019 „ Muzyka w Raju” w  Paradyżu/Gościkowie 9 – 24 sierpnia 2019

Festiwal organizowany jest zawsze w sierpniu. W tym roku odbywała się siedemnasta edycja. Główne miejsce Festiwalu to Zespół poklasztorny i dawny kościół cysterski, obecnie siedziba Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, powszechnie znaną pod nazwą Paradyż w Gościkowie w pow. świebodzińskim.

Głównym organizatorem festiwalu jest Fundacja Muzyki Dawnej „Conor”, a dyrektorem festiwalu jest prezes fundacji, Cezary Zych.

Od pierwszej edycji jest to festiwal kameralnej muzyki dawnej, rozumianej jako muzyka średniowieczna, renesansowa i barokowa. W 2011 roku rozszerzono tę formułę o utwory klasyczne (np. Mozarta, Haydna) i romantyczne (np. Schuberta). Czasem też prezentowane są utwory świeckie, a nawet przetworzona artystycznie muzyka ludowa z różnych krajów, nie tylko Europy.

W tym roku, w ramach „Muzyki w Raju”, od 9 – 15 sierpnia odbyły się   koncerty w Żganiu, Letnicy, Świdnicy i Gorzowie Wlkp. Była to swoista wędrówka z muzyką po Ziemi Lubuskiej. Wcześniej odbywa się „Przedsionek Raju”.

Główny festiwal, to koncerty w Paradyżu/Gościkowie odbywające się od 16 do 24 sierpnia br.

W tym roku po raz pierwszy muzyka z Raju zagościła w Gorzowie. 14 sierpnia w naszej pięknej Filharmonii w pierwszym dniu, odbyły się dwa koncerty. W sali koncertowej Zespół „Core” zaprezentował się w programie „Cztery pory roku i inne opowieści o naturze”, z udziałem nieziemskiej sopranistki Perrine Devillers oraz dynamicznej skrzypaczki Airy Marii Lehtipuu i romantycznej flecistki  Anny Besson.  Artyści za każdym razem przekazują coś innego o utworze Vivaldiego.

O godz. 20.30 , w sali kameralnej odbył się recital na harfie barokowej, zjawiskowej harfistki z Francji, Angeliki Mauillon. Artystka  w tym roku „W Raju..” po raz pierwszy wystąpiła z recitalem i to w Gorzowie.

W drugim dniu, 15 sierpnia br.  ponownie usłyszeliśmy zespół „Core” pod kierunkiem Joanny Boślak-Górniok, z udziałem solistów: Jesenki Balic-Zunic,  Airy Marii Lehtipuu – skrzypce i Anny Besson – flet.

A o godz. 20,30 w sali kameralnej na klawesynie odbył się recital muzyka,  Andrei Buccarella.

W dniu następnym był już Paradyż. Pierwszy koncert 16.08. zatytułowany został „La Voce del Violoncello”, w którym udział wzięli; Marc Mauillon – śpiew, Elena Andreyev – wiolonczela,  Angelique Mauillon – harfa, Etienne Galletier – teorba i Pierre Galoon  – klawesyn.

Marc Mauillon w Paradyżu po raz pierwszy gościł w 2010 roku. Tak o tym śpiewaku mówią media: „obdarzony unikalnym, łatwo rozpoznawalnym głosem, francuski śpiewak z ogromną ciekawością odkrywa i prezentuje 10 wieków historii muzyki wokalnej”. Mnie urzekł podczas pierwszej wizyty na koncertach w Paradyżu przed trzema laty. I tak mam do tej pory.

O godz. 2030.  w  koncercie  „Dolce Ricordo. Włoscy mistrzowie dyminucji” zaprezentował się Rodrigo Calveyra – kornet i flety proste, Teodoro Bau – viola da gamba i Adndree Buccarella –  klawesyn.

Wszystkie koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem. I każdy z nich nagradzany jest owacjami i zawsze są bisy. Wykonawcy, to Artyści z „wysokiej półki”. Są tu recitale np. na klawesynie, organettach, na violi da gamba i muzyka zespołowa .  Codziennie po dwa koncerty. Wyjątkiem była ubiegła sobota. Wtedy odbył się koncert trzeci, tzw. nocny.  Festiwal trwał do soboty 24.08. Ja byłam obecna tam przez tydzień. Wracałam zmęczona po północy, ale z jakąś „odnawialną” energią.

Te  koncerty, w tym wspaniałym wnętrzu to niezapomniane przeżycie.

Ewa Rutkowska

1 total views, 1 views today

PCK DARCZYŃCĄ WÓZKÓW DLA SZPITALA W GORZOWIE WLKP.

PCK5

Wózki do transportu chorych otrzymał dziś w darze Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. od Polskiego Czerwonego Krzyża, który pozyskał pieniądze na ich zakup w wyniku przeprowadzonej akcji – zbiórki tekstyliów. Na gorzowskich osiedlach ustawione są pojemniki PCK, do których można wrzucać odzież, fundusze pozyskane ze sprzedaży, przeznaczone są na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową.

Sześć wózków trafiło na oddziały: Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii, Gastroenterologii i Nefrologii, przekazała je dyr. biura PCK w Gorzowie Wlkp. Halina Stanicka-Frechner.

Info wg Katarzyna Wojtowicz
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

0 total views, 0 views today

SPEŁNIONE MARZENIA DZIĘKI FUNDUSZOM UE

Informują:  Małgorzata Pruszkowska Wydział Edukacji

Dariusz Wieczorek Wydział Promocji i Informacji

W 2019 roku gorzowskie szkoły i przedszkola wzbogaciły ofertę zajęć pozalekcyjnych dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej na łączną kwotę 534 tysięcy 975 euro (ponad dwa miliony 300 tysięcy złotych).

W ramach programu Erasmus + projekty w całości są finansowane ze środków Unii Europejskiej, mając na celu wspieranie mobilności kadry pedagogicznej, zagraniczne staże dla uczniów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia ogólnego i zawodowego.

Zespół Szkół Odzieżowych otrzymał 124 340 euro na realizację projektu pt: „Mobilni na europejskim rynku pracy 2”. Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznych firmach oraz wzrost kompetencji językowych poprzez odbycie staży przez 24 uczniów we włoskich przedsiębiorstwach oraz 24 uczniów w hiszpańskich firmach. Liderem projektu jest Zespół Szkół Odzieżowych, partnerami szkoły z Hiszpanii i Włoch.

Zespół Szkół Gastronomicznych otrzymał 121 070 euro na realizację projektu pt.: „Europejskie kompetencje szansą na sukces III”. Celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno – hotelarskiej.

Kolejne projekty mają na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji, współpracę uczniów i nauczycieli z młodzieżą w innych krajach europejskich, doskonalenie umiejętności językowych i informatyczno – komunikacyjnych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 otrzymał 124 340 euro na realizację projektu GIANTS. Grupa docelowa to 140 uczniów i 10 nauczycieli. Planowane zadania zostały podzielone na zajęcia w szkole dla wszystkich uczniów (od 7 do 12 lat) w trakcie dwuletniego projektu oraz warsztaty dla klas piątych i szóstych. W projekcie uczestniczą szkoły z Hiszpanii, Grecji, Finlandii i Czech.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 otrzymał 151 225 euro na realizację projektu partnerskiego pt.: „Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja”. Cel projektu to m.in. podnoszenie poziomu akceptacji dla odmienności kulturowej. W projekcie uczestniczą szkoły z Turcji, Włoch, Rumunii i Portugalii. W działaniach projektowych udział weźmie min. 150 uczniów i 8 nauczycieli.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży przekazało ok. 40 tys. zł na realizację wniosków złożonych przez: Zespół Szkół Ekonomicznych, IV Liceum Ogólnokształcące, Przedszkole Miejskie nr 23 (5 wniosków), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (2 wnioski) oraz Szkołę Podstawową nr 2, nr 5 i nr 13. Realizacja projektów wpłynie na integrację młodzieży polskiej i niemieckiej poprzez wspólną pracę, naukę, zajęcia sportowe i zabawę.

II Liceum Ogólnokształcące otrzymało 4 tys. euro na kontynuację przedsięwzięcia pt. „Muzyka spotkania – muzyka porozumienia”, które formalnie zakończyło się w lutym 2019 roku w Berlinie zdobyciem głównej nagrody w konkursie „Razem w Europie. Jeden cel” Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W ramach nagrodzonego projektu powstał zespół No Borders Band, w którego skład wchodzą młodzi ludzie z Polski, Niemiec, Syrii i Afganistanu. Zespół kontynuuje działalność, wystąpi w Berlinie, Poznaniu i we Włoszech.

Przed nami realizacja kolejnych projektów, mających na celu podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Projekt „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” otrzymał dofinansowanie w kwocie 14 822 682 zł.

W ramach Programu Współpracy Interreg V A dofinansowanie otrzymały dwa projekty: Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” oraz „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko – niemieckiego pogranicza”

na kwotę 1 506 992,89 zł.

Oczekujemy na podpisanie umowy projektu „Budujemy bez granic”/ „Grenzenloses Bauen”, na realizację którego kwota dofinansowania wynosi 543 992,84 euro.

 

8 total views, no views today

ZBIÓRKA BATERII JESZCZE ŁATWIEJSZA

ENERIS Gorzów_skrzynki na baterie

W Gorzowie Wielkopolskim pojawiły się nowe pojemniki na zużyte baterie. W budynkach czterech spółdzielni mieszkaniowych już teraz dostępne są specjalne skrzynki na te niebezpieczne odpady, które są poważnym zagrożeniem dla ludzi oraz dla środowiska. Kolejne 30 pojemników zostało zamówionych, a to wszystko w ramach pilotażowej akcji gorzowskiego oddziału ENERIS Surowce, która ma na celu ułatwienie mieszkańcom selektywną zbiórkę odpadów.

Pojemniki na zużyte baterie i akumulatory na razie zostały zainstalowane w Gorzowie Wielkopolskim w siedzibach czterech spółdzielni mieszkaniowych przy ulicach: Czereśniowej 6, Ściegiennego 7, Kombatantów 1 oraz Gwiaździstej 1. Jednak w planach jest montaż specjalnych skrzynek w budynkach i altanach we wszystkich trzech sektorach Związku Celowego Gmin MG-6, obsługiwanych przez gorzowski oddział ENERIS Surowce.

Cieszę się, że wystartowaliśmy z naszym pilotażowym projektem dotyczącym zbiórki zużytych baterii w Gorzowie. Na początek zamontowaliśmy pojemniki w siedzibach spółdzielni mieszkaniowych, ale chcemy przede wszystkim, aby mieszkańcy budynków wielorodzinnych mieli dostęp do takiego rozwiązania i mogli wrzucać baterie do specjalnych skrzynek w altanach śmietnikowych na swoich osiedlach. Mam nadzieję, że zarządcy nieruchomości wyjdą naprzeciw potrzebom mieszkańców i ułatwią im zbiórkę tych niebezpiecznych odpadów. – podkreśla Roman Mikos, dyrektor operacyjny ENERIS Surowce Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzowski oddział ENERIS Surowce zamówił kolejnych 30 skrzynek na żutyte baterie i akumulatory ale wiadomo już, że zapotrzebowanie jest dużo większe. Pojemniki mogą być montowane w altanach na odpady, jednak wszystko zależy od możliwości technicznych.

Po zapełnieniu skrzynek bateriami, odpady te będą odbierane przez ENERIS Surowce, po wcześniejszym zgłoszeniu odbioru przez zarządcę nieruchomości.

Zużyte baterie i akumulatory to odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz są szkodliwe dla środowiska. Jedna mała bateria guzikowa potrafi zanieczyścić 1 m3 ziemi albo nawet 50 tys. litrów wody. Dlatego niezwykle istotne jest świadome i odpowiedzialne pozbywanie się tych niebezpiecznych odpadów, aby wyeliminować ich szkodliwy wpływ.

Informację przekazała Monika Kita z ENERIS

 

30 total views, no views today

PIOTR ORLOW ZAGRAŁ NA GORZOWSKIM PIKNIKU FILHARMONII GORZOWSKIEJ

11 sierpnia 2019

Relacja Ewy Rutkowskiej

W tym roku po raz trzeci na Placu Sztuk przy Gorzowskiej Filharmonii odbywają się  Pikniki Chopinowskie. Pierwsze spotkanie z muzyką Fryderyka Chopina „pod chmurką” odbyło się w roku 2017. W roku ubiegłym nieco Piknik zmodyfikowano i oprócz muzyki F.Chopina zaproponowano także muzykę innych kompozytorów.

W roku bieżącym jest podobnie. Pierwsza część koncertu, to muzyka F.Chopina, a część druga to np. muzyka Bacha, Beethovena, Scarlattiego, Paderewskiego i innych wielkich kompozytorów.

Wyjątkiem był koncert 28 lipca z udziałem Piotra Pawlaka – fortepian. W części pierwszej wykonano wtedy Koncert fortepianowy f-moll op. 21 F.Chopina z solistą Piotrem Pawlakiem i orkiestrą gorzowskich filharmoników pod dyrekcją Jacka Kraszewskiego. A w drugiej części ten młody solista (rocznik 1998)  wykonał kilka Ballad, także F.Chopina.

Tegoroczny Piknik pomyślany jest tak, aby zaprezentować młodych, nawet bardzo młodych, ale już uznanych i nagradzanych na licznych konkursach artystów.

Tak było w minioną niedzielę, 11 sierpnia br.

W Pikniku wziął udział Piotr ORLOW, rocznik 2003 (szesnaste urodziny będzie obchodził 19 sierpnia). Uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F.Chopina w Bytomiu w klasie prof. dr hab. Beaty Bilińskiej. I ten kontakt z Panią profesor, jak podkreślił młody artysta, jest bardzo cenny. Tata, Tomasz Orlow, dr hab. sztuki muzycznej, adiunkt  Instytutu Muzyki na Uniwersytecie Śląskim mówi, że  zainteresowanie syna muzyką, zauważył bardzo wcześnie. Piotr, już jako maluszek na dobranoc nie słuchał tradycyjnych kołysanek, a Koncertów Rachmaninowa.  A jako trzylatek zasiadał do fortepianu i próbował improwizować. Fortepian zawsze był obecny w jego życiu. Mając sześć lat, na egzaminie do szkoły muzycznej, jednym z utworów była jego autorska improwizacja (obowiązkowe były trzy utwory). A już w wieku siedmiu lat zdobył swoją pierwszą (Pierwszą) nagrodę. Muzyka to jego życie. Mówi, że za bardzo go nie ciągnie do beztroskiego biegania z kolegami. Ma dużo zajęć. Ukochana muzyka i indywidualny tok lekcji. Na to potrzeba dużo czasu. A interesuje go jeszcze fotografia, szeroko rozumiany kosmos i historia starożytna oraz stare instrumenty klawiszowe.  Ale najwięcej czasu poświęca grze na fortepianie i muzyce. Czasem nawet siedem godzin dziennie. Bardzo lubi muzykę F.Chopina, ale fascynuje go Jan S.Bach.

Od samego początku, jako solista bierze czynny udział w koncertach na terenie szkoły i w środowisku. Uczestniczy w konkursach i kursach pianistycznych, krajowych i zagranicznych. Brał udział m.in. w kursach mistrzowskich poświęconych interpretacji muzyki fortepianowej w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym we Wrocławiu. Jest laureatem kilkunastu konkursów w wielu miastach w kraju. Gościł także w ubiegłym roku w Gorzowie w XIX Gorzowskim Konkursie Pianistycznym „Muzyka polska i nie tylko” .Organizowanym przez Szkołę Muzyczną I i II st. im. T.Szeligowskiego. W konkursie udział wzięło prawie 70 wykonawców z 25 szkół muzycznych w Polsce, w trzech grupach wiekowych, wykonując wyznaczony program. Piotr Orlow został laureatem w grupie najstarszej.

W XXI Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu, zdobył jedną z głównych nagród i  nagrodę za najlepsze wykonanie Fugi a-moll F.Chopina. W 2014 roku w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Alla Polacca”  w Warszawie  zdobył I miejsce. W 2013 roku nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Jana S.Bacha na IX Międzynarodowym Festiwalu Młodych Pianistów  w Głupczycach.  W roku 2017  w Niemczech , na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym otrzymuje Nagrodę Główną. W 2018 roku podczas XI Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Mistrz Klawiatury” w Warszawie  zdobywa II nagrodę, Instytutu Fryderyka Chopina oraz nagrodę jego magnificencji rektora Akademii Muzycznej im. F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy w formie półrecitalu w sali koncertowej uczelni na 26. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F.Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni. Najnowsza nagroda, to nagroda  z tego roku, na XVI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. P. Toperczera w Koszycach.

Nagród i wyróżnień ma już bardzo wiele, choć ma dopiero niepełne szesnaście lat.

Na gorzowskim Pikniku Chopinowskim wykonał: W pierwszej części pięć utworów  Fryderyka Chopina. A po przerwie Johanna S.Bacha V Partite G-dur BWV 829 i Ludwiga  van Beethovena Grande Sonate Pathetique c-moll op. 13.

I oczywiście były bisy i to dwa!

Jego mama Agnieszka-Piasecka-Orlow jest dyrygentką. Pracuje w Ogólnokształcącej  Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu. Wyczytałam, że prowadzi chóry. Piotr ma jeszcze siostrę i na pewno ona też interesuje się muzyką. Bo jakby inaczej….

Być może coś w tym jest, że dziecko otrzymuje w genach takie właśnie predyspozycje.

Ja Piotrowi życzę dalszych sukcesów i nagród jak najwięcej. Ze wzruszeniem słuchałam jego koncertu na naszym Pikniku. A grał tak, że nawet dzwony w pobliskim kościele mu nie przeszkadzały. I oklaski tam, gdzie powinna być cisza. Potrafi się skupić na tym co w danej chwili robi. A to jest bardzo dobra cecha.

Jak powiedział L.van Beethowen „Zagranie złej nuty jest bez znaczenia. Granie bez pasji jest niewybaczalne”. A Piotr pasję ma!

I cieszę się, że tym razem na Pikniku nawet zabrakło leżaków i krzeseł…

Ewa Rutkowska

52 total views, 2 views today

GADŻETY GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO NA POCZCIE

KUBEK5KUB5

Informacja: Kamil Bednarz, Wydział Promocji i Informacji

Fot. Daniel Adamski

Do wszystkich Urzędów Pocztowych na terenie Gorzowa oraz w Deszcznie i Bogdańcu trafiły gadżety – kubki, magnesy, długopisy i torby lniane z logotypem Gorzów #Stąd Jestem, wizerunkiem kasety stilonowskiej i nosorożca Stefanii.

Koszulki z logotypem Gorzów #Stąd Jestem obecnie są dostępne tylko w placówce przy ulicy Jagiellończyka.

Od teraz podczas załatwiania codziennych spraw w placówce Poczty Polskiej będzie można zaopatrzyć się w „gorzowski” gadżet, a turyści, wysyłając kartkę z pozdrowieniami, będą mogli nabyć pamiątkę z naszego miasta.

 

 

 

 

47 total views, 1 views today

W GORZOWIE WYSTĄPI PERFEKT. BĘDĄ ROZDAWANE WEJŚCIÓWKI

Z okazji 37. rocznicy Gorzowskich Wydarzeń Sierpniowych, odbędzie się koncert Zespołu PERFEKT, zaplanowany na 1 września w Amfiteatrze MCK.

12 sierpnia od godz. 12.30 na Starym Rynku,  rozpocznie się dystrybucja bezpłatnych wejściówek. Ilość jest ograniczona. Jedna osoba może odebrać maksymalnie dwie. Bezpłatne wejściówki obowiązują także dzieci, niezależnie od wieku.

Od 13 sierpnia, w dni robocze od godziny 9.00 do 15.00, wejściówki można odebrać w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Drzymały 26.

Wejściówki na koncert będą też rozdawane we wtorki od godziny 14.00, przy okazji akcji prowadzonej przez Wydział Promocji i Informacji UM „Pocztówka z Gorzowa”. 13 sierpnia będzie to w Parku Róż, 20. sierpnia przed wejściem do Nova Park, 23 sierpnia przed wejściem do Galerii Askana, a 27 sierpnia obok Studni Czarownic.

73 total views, 2 views today

ZAWODNICY „STARTU” GORZÓW NA PODIUM MŚ JUNIORÓW W SZWAJCARII

STARTZawodnicy5

Fot. Grzegorz Milewski

Zawodnicy Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” zdobyli 6 medali na Mistrzostw Świata Juniorów World Para Athletics, które odbywały się od 1  do 4 sierpnia 2019 r. w Nottwil w Szwajcarii.

Gratulacje i podziękowania zawodnikom złożył 8 sierpnia w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda Władysław Dajczak, który zapewnił, że w Gorzowie powstanie nowy stadion lekkoatletyczny. – W końcu po wielu latach tak wspaniali sportowcy, którzy muszą szukać miejsca i jeździć na treningi daleko, będą mogli być u siebie na swoim stadionie – zapewnił wojewoda Dajczak.

W spotkaniu u wojewody uczestniczyli  m.in prezes gorzowskiego „Startu” Jerzy Jankowski z-ca prezesa Tadeusz Karpiński i trener Zbigniew Lewkowicz.

Polska Reprezentacja zdobyła 8 medali, 3 złote, 4 srebrne i 1 brązowy, z czego 6 wywalczyli lekkoatleci z Gorzowa Wielkopolskiego.  Sportowcy pracowali pod kierunkiem Zbigniewa Lewkowicza – trenera Kadry Narodowej GZSN „START”.

Gorzowski „Start” na MŚ juniorów reprezentowało czterech zawodników, którzy zdobyli trzy medale złote, dwa srebrne i brązowy. Na podium stanęli: Faustyna Kotłowska, która przywiozła dwa złote medale w dysku i kuli, Łukasz Czarnecki złoty medal w oszczepie, srebrny w dysku i brązowy w kuli, Iwona Koprowska zdobyła srebrny medal w pchnięciu kulą.

Zawodnicy Reprezentacji Polski, biorący udział w Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Świata juniorów w Nottwil pobili swoje rekordy życiowe. Najwięcej medali zdobył Łukasz Czarnecki,  zawodnik „Startu” Gorzów Wielkopolski, który wywalczył złoty medal w rzucie oszczepem, srebrny w rzucie dyskiem i brązowy w pchnięciu kulą. Natomiast najbardziej utytułowaną polską paralekkoatletką została Faustyna Kotłowska z tego samego klubu, zdobywając po dwa złote medale: w pchnięciu kulą, pobijając rekord Europy i w rzucie dyskiem.

W spotkaniu wojewody z zawodnikami uczestniczyli m.in. prezes gorzowskiego „Startu” Jerzy Jankowski  i trener Zbigniew Lewkowicz.

Faustyna Kotłowska – uczennica Technikum Budowlanego w Kościerzynie. Obok sportu interesuje się muzyką i motoryzacją. W 2018 roku zdobyła medal seniorskich Mistrzostw Europy w rzucie dyskiem.

Łukasz Czarnecki –  uczeń Technikum Hotelarskiego w Gorzowie Wlkp. Interesuje się hotelarstwem i muzyką. Jako najmłodszy zawodnik w historii Kadry Narodowej zdobył srebrny medal w rzucie oszczepem podczas seniorskich Mistrzostw Świata w 2017 roku.

Iwona Koprowska –  licealistka,  interesuje się  wiedzą społeczną i motoryzacją. Medal Mistrzostw Świata juniorów jest jej największym dotychczasowym osiągnięciem.

Trener Zbigniew Lewkowicz – biegacz, lekkoatleta. Mistrz Polski. Trener sekcji lekkoatletycznej GZSN Start oraz Kadry Narodowej PZSN „Start”. Także trener koordynator kadry paraolimpijskiej.  Jest absolwentem Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie. Ukończył podyplomowe studia trenerskie o specjalności lekkoatletyka,  a  w roku 2018 zdał egzamin na Trenera Klasy Mistrzowskiej. Jest nauczycielem Wychowania Fizycznego w Zespole Szkół Nr 14 w Gorzowie Wlkp.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2013 roku i w tym samym roku brązową odznaką Za Zasługi dla Sportu.

51 total views, 1 views today