31. ROCZNICA ŚMIERCI BP. WILHELMA PLUTY

bpRodzina bp. Pluty

Na zdj. Rodzina bp. Wilhelma Pluty

Setki lubuszan modliło się 21. stycznia w katedrze  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim o beatyfikację Sł. Bożego bp. Wilhelma Pluty w 31. rocznicę śmierci byłego duszpasterza diecezji gorzowskiej. Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji zielonogórsko – gorzowskiej bp Tadeusz Lityński a homilię wygłosił ks. Andrzej Szkudlarek z parafii św. Wojciecha. Sylwetkę tragicznie zmarłego bp. Pluty przedstawił ks. dr Dariusz Gronowski – postulator procesu beatyfikacyjnego. Tydzień później odbędzie się koncert w Filharmonii Gorzowskiej ku czci Sługi Bożego bp. Pluty, organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej FG.

W uroczystości uczestniczyli duchowieństwo, przedstawiciele wspólnot, którym patronuje św. Albert Chmielowski, stowarzyszeń charytatywnych oraz zespołów Caritas  z całej diecezji. Zgodnie z wieloletnią tradycją na modlitwę w rocznicę śmierci bp. Pluty  przybyła jego rodzina m.in ze Śląska. Tym razem przyjechało 15 osób.

Gabriela Malec – córka najmłodszej siostry bp. Pluty, Bronisławy w rozmowie z KAI powiedziała, że przez kilka lat na zaproszenie wujka mieszkała w pałacu biskupim w  Gorzowie gdzie kontynuowała naukę. „ Osobiście widziałam, że wujek nigdy nikogo nie wypuścił bez poczęstunku czy bez wsparcia. A przychodzili różni ludzie, często więźniowie, którzy byli zwolnieni z zakładu karnego a nie mieli pieniędzy na powrót do domów. „Wydaje mi się, że wujek dokładnie wiedział, że czasem go nabierają ale on nigdy nie odmówił. Powiedział mi, że lepiej dać trzy razy komuś kto oszukał niż nie dać jednemu, który naprawdę potrzebował”.

Pani Gabriela przypomniała także, że bp Pluta lubił żartować, „np. na moją mamę mówił, moja daleka krewna, bo się urodziła 20 lat po nim” – z uśmiechem wyznała siostrzenica bp Wilhelma, który – jak stwierdziła – zawsze o najważniejszych sprawach rodziny, ślubach czy  mających się odbyć narodzinach dzieci dowiadywał się pierwszy. „Wszystko było dyskutowane z wujkiem, który to później obmodlił” – wyznała Gabriela Malec.

Więcej:

https://ekai.pl/diecezje/zielonogorsko-gorzowska/x107002/gorzow-wlkp-setki-lubuszan-modlilo-sie-o-beatyfikacje-bp

 

25 total views, 1 views today

GORZOWSKIE RODZINY I ŚRODOWISKA DOMOWE 500+

Janusz Dreczka informuje

Dzięki realizacji Rządowego Programu Rodzina 500+, od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wypłacono w Gorzowie 44 851 500,00 złotych  na 9 967 dzieci. Przygotowania do wdrożenia programu rozpoczęto na długo przed wejściem w życie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie-GCPR, pod kierownictwem dyrektor Justyny Pawlak, zabrało się już w grudniu 2015 roku za opracowanie całego przedsięwzięcia tak pod względem organizacyjnym, osobowym i zasobowym w zakresie przygotowania i wdrożenia programu. Zdali egzamin pracownicy GCPR, zdały egzamin zasoby, a co najważniejsze zdali egzamin gorzowianie! Dziś ten jedyny, co do skali i rozmiarów, ale i wyjątkowości program, funkcjonuje bez dodatkowych obwarowań i zależności, a co najważniejsze, nie ma w tym programie zbędnych pośredników; mentorów oraz komentatorów i teoretyków: biedy, ubóstwa i nieporadności polskiej rodziny, środowiska domowego. Nikt przy nim nie majstruje.

Rządowy Program Rodzina 500+, w myśl cytowanej wyżej ustawy, od 1 kwietnia 2016 roku jest realizowany, a jego rolą jest pomoc polskim rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 złotych miesięcznie. Zresztą, zasady funkcjonowania są już powszechnie znane i generalnie nie budzą wątpliwości. Środki finansowe na realizację programu Rodzina 500+ zostały zapisane w ustawie budżetowej na 2017 rok i są trwałą częścią budżetów rodzinnych i domowych wszystkich, którym świadczenie jest należne i przyznane zgodnie z cytowaną ustawą. Wypłacane pieniądze stają się częściowym pokryciem kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Za realizację Programu Rodzina 500+ na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie jest odpowiedzialny Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego kierowany przez Beatę Kulczycką i w razie pojawiających się wątpliwości tam trzeba się zwracać w godzinach pracy Działu. To właśnie ten Dział i powołany ośmioosobowy zespół przygotował i przeprowadził promocję programu (zaprojektowanie ulotek, plakatów i ich kolportaż), przeprowadzono szkolenia; utworzono także punkt informacyjny w siedzibie Działu, gdzie można było pobrać wniosek na świadczenie wychowawcze oraz uzyskać pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku; została uruchomiona Infolinia czynna w godzinach pracy Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. W ramach kampanii informacyjnej odbyły się w szkołach i przedszkolach spotkania z rodzicami, gdzie omówiono sam program oraz odpowiadano na pytania rodziców i zainteresowanych. Trafionym rozwiązaniem w Gorzowie, okazało się otwarcie czterech punktów przyjmowania wniosków w galeriach handlowych, czynnych przez siedem dni w tygodniu.

Wychodząc do mieszkańców przez pierwsze dwa miesiące przyjmowania wniosków tj. kwiecień i maj, wydłużony został czas pracy Działu, do godziny 18.00  dni robocze, dzięki czemu decyzje i wypłata świadczenia szybciej docierały do rodziców i opiekunów. Proces naboru wniosków i przyznawania świadczenia wychowawczego przebiegał bardzo sprawnie, a miasto Gorzów, plasowało się w czołówce samorządów w Polsce, w tym względzie. Jednocześnie uruchomiony został proces monitorowania, wdrażania i funkcjonowania całości Programu Rodzina 500+ na terenie miasta Gorzowa. Zajmuje się tym przez cały czas Dział Pomocy Środowiskowej GCPR. Pracownicy socjalni w ramach pracy z rodziną, uczulają rodziców, co do wyboru jako priorytetowych, wydatków zabezpieczających potrzeby dzieci. Ci sami pracownicy socjalni służyli i służą radą i pomocą rodzinom w opracowywaniu indywidulanych planów pomocy. Dodatkowym działaniem są wspólne patrole pracowników socjalnych i instruktora terapii uzależnień w środowiskach domowych, w których występuje problem uzależnienia. Rodzice i opiekunowie sami decydują na co przeznaczyć otrzymane środki finansowe. Najczęściej są one wydatkowane na: odzież dla dzieci, wyposażenie dziecięcych pokoi, drobne remonty, zakup biletów do kina i teatru, na basen, wyjazdy na wakacje, korepetycje, kursy językowe czy zajęcia rozwijające zainteresowania.

Politycy, którzy podjęli decyzję o wdrożeniu Rządowego Programu Rodzina 500+ Polakom zaufali. Ogromne pieniądze, przeznaczono z budżetu państwa do dyspozycji rodzin i środowisk domowych. To wielkie wyzwanie dla rodziców i opiekunów. Wdrożony został program, poprzez który nikt nie manipuluje ciężko zarobionym groszem przez rodziny: dasz pięć złotych, to jeśli zrobisz to, czy tamto, dołożymy złotówkę. Pierwsze miesiące funkcjonowania programu, w ocenie rodziców i opiekunów pokazały, że sami potrafimy sobie poradzić, pod warunkiem, że nawzajem sobie zaufamy: politycy i społeczeństwo. Specjaliści-komentatorzy programu wsparcia wychowania dzieci, już nie muszą się wysilać w formułowaniu komentarzy, ani popisywać elokwencją znajomości tematu co do odpowiedzialności gorzowskich rodziców i opiekunów za ich dzieci. Teraz można się skupić na rozwiązywaniu autentycznych problemów wychowania następnych pokoleń gorzowian poprzez zintegrowanie tego procesu ze środowiskiem szkolnym i sąsiedzkim otoczeniem oraz wyeliminowaniu źródeł wywołujących różnego rodzaju uzależnienia i z tego wynikające zagrożenia. Temu jednak powinny służyć programy miejskie, których wciąż brakuje, albo jeśli się pojawiają w wersji projektowej, nie pasują do specyfiki naszego miasta, czy pisane w pośpiechu i nie spełniają wymogów obowiązujących przepisów, są z nimi w sprzeczności, albo nijak się mają do zapowiadanych na najbliższy czas zmian przepisów i ustaw! Najgroźniejszym zjawiskiem nadal jest uzależnienie od alkoholu, wciąż siejące spustoszenie w rodzinach, środowiskach domowych i najbliższym otoczeniu.

Janusz Dreczka

 

54 total views, 3 views today

MONIKA WOLIŃSKA DO KOŃCA SEZONU DYRYGOWAĆ BĘDZIE ORKIESTRĄ FILHARMONII GORZOWSKIEJ

Oświadczenie p.o Dyrektora CEA Filharmonii Gorzowskiej z 16 stycznia 2017 r. , oto jego treść:

Informujemy, iż w wyniku porozumienia stron: Pani Moniki Wolińskiej – Dyrygenta – kierownika muzycznego Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej i pracodawcy – Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, zawartego w dniu 12 stycznia 2017r.,  Pani Monika Wolińska obowiązki Dyrygenta wykonywać będzie do końca bieżącego sezonu artystycznego, na wszystkich koncertach zaplanowanych z jej udziałem w repertuarze sezonu 2016/2017, tj. do 30 czerwca 2017r., natomiast funkcję kierownika muzycznego Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej pełnić będzie do końca marca 2017r.

W dniach 25-27.01.2017r. w CEA-FG planowana jest konferencja prasowa poświęcona  V Festiwalowi Muzyki Współczesnej, którego Dyrektorem Artystycznym jest Pani Monika Wolińska. O konkretnym terminie poinformujemy media w osobnej informacji.

Monika Wolińska                                                                                     Adriana Chodarcewicz

Dyrygent –Kierownik muzyczny OFG                                                   p.o Dyrektora CEA-FG

Dla przypomnienia: http://wandamilewska.pl/?p=2203

 

72 total views, 2 views today

WERNISAŻ WYSTAWY – SWETER HASIORA

Relacja Ewy Rutkowskiej

Galeria BWA, Miejskiego Ośrodka Sztuki, wystawa prac studentów Pracowni Wideo prof. Marka Wasilewskiego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Władysław Hasior (1928 – 1999). Rzeźbiarz, malarz, scenograf. W swojej twórczości nawiązuje do nowoczesnych prądów artystycznych. Ale także do tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości o charakterze ludowym. Posługiwał się „zużytymi rekwizytami codzienności.  W Gorzowskiej Galerii ma On swoje honorowe miejsce. Ponad trzydzieści lat temu, kolekcję prac Hasiora zgromadził ówczesny dyrektor BWA Jerzy „Gąsior” Gąsiorek. Wystwa jest stała, można ją zwiedzać w każdym dniu. I tu znajduje się tytułowy Sweter Hasiora…

Gorzowska  wystawa, jak powiedział na otwarciu jej kurator  prof. dr hab. Marek Wasilewski  to zadanie, które otrzymali studenci Pracowni Wideo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jest to ich artystyczna przygoda, która mogła się tylko tu wydarzyć. To spotkanie ze sztuką było kolejnym doświadczeniem  zbiorowym (są tu prace siedmiu młodych artystów), ale i indywidualnym. Bo każdy z uczestników posługuje się przecież innym językiem, innymi strategiami, ma inną wrażliwość.

Na wystawie znajdują się prace młodych artystów, nawiązujące do prac Hasiora i w pewnym sensie dyskutujące o tym, czym jest kolekcja.

Nowy sweter, podczas trwania wystawy dziergała Izabela Sitarska. Ona też zrealizowała wideo ukazujące, nadal żywy obrządek wiosennego topienia Marzanny. Oraz odwieczną walkę z dwoma żywiołami wodą i ogniem. Znamy też z wielu świąt religijnych wykonywanie kolorowych ołtarzy. A także różne  kapliczki znajdujące się  na rozstajach dróg, które  zawsze są  ukwiecone i czasem palą się świece albo  znicze. W swej pracy Maria Subczyńska nawiązała do pracy Hasiora „Opiekunka Gromowładna”. W tej samej sali znajduje się praca Martyny Hadyńskiej, która do swojego pomysłu wykorzystała znaną rzeźbę Hasiora „Prorok”. Można przed nią zasiąść na fotelu, założyć słuchawki i posłuchać głosu, może  proroka….

Hasior w swoich pracach dużo miejsca poświęcał przemocy. Tu artystka Anna Adamowicz „stworzyła własną minimalistyczną kompozycję, która opowiada o traumie ukrytej agresji w czterech ścianach rodzinnego domu”. Ten temat ostatnio bardzo częsty jest w tzw. „realu”. Natomiast Michał Knychaus wykonał symboliczny pomost dotyczący prac Hasiora, znajdujących się w Gorzowie i w Zakopanem. Być może niewielu widzów zwróci uwagę na podświetloną i zakurzoną szybę, opartą o ścianę. „Michał zebrał kurz pokrywający dzieła i potraktował go jako warstwę, która w sposób naturalny wnika w prace zakopiańskiego artysty…. ten kurz to pewien rodzaj dowodu rzeczowego…”

Z kolei Adrian Kolarczyk podjął temat bardzo kontrowersyjnej rzeźby Hasiora, jaką był (jest) pomnik koło Nowego Targu. (Ja pamiętam z TV montaż tej rzeźby).  Pomnik poświęcony był „utrwalaczom władzy ludowej na Podhalu”. Żelazne organy miały grać  na wietrze. Ale pomysł nie wypalił. Może „życie podyktowało warunki” i pomnik ten stał się „ironicznym komentarzem do skutków zainstalowania  się władzy ludowej w Polsce?” Przy okazji, Adrian wspólnie z Lucy Sosnowską  zarejestrował na wideo kilku z okolicznych mieszkańców, próbujących naśladować wyobrażony dźwięk tych organów. Na wystawie możemy tych głosów posłuchać.

Być może każdy dość dorosły osobnik zapamiętał wystawę (lata 70)  „Ognistych ptaków” na Wałach Chrobrego w Szczecinie (ja pamiętam całą wystawę. Tą część na Wałach  i  w Zamku. A także  wrażenie które mną wręcz wstrząsnęło!).

Na tej wystawie, do ptaków Hasiora nawiązuje inny artysta, Wojciech Didkowski. Artysta, przy pomocy ornitologa starał się ustalić niektóre gatunki. Ale szczególnie tego jednego, wyjątkowego, nieco podobnego do żurawia.  Można o tym poczytać, bo informacja o ptakach jest załącznikiem do wystawy.

Na koniec przyznam się, że na tej wystawie bardzo istotną rolę odgrywa, towarzysząca jej informacja w opracowaniu  opiekuna grupy p. Marka Wasilewskiego. Bo jak powiedział on na początku. „W. Hasior dla większości młodego pokolenia , to postać z innego świata…”

Polecam wystawę, która będzie czynna do 12 lutego br.

Ewa Rutkowska

 

 

 

 

 

37 total views, 1 views today

XXXI. ROCZNICA ŚMIERCI SŁ. BOŻEGO BP. WILHELMA PLUTY

Dla upamiętnienia 31. rocznicy śmierci Sł. Bożego bp. Wilhelma Pluty, 21 stycznia  o godz. 11.00 w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim  zostanie odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji zielonogórsko – gorzowskiej bp. Tadeusza Lityńskiego. Homilię wygłosi ks. kanonik Andrzej Szkudlarek. Tydzień później odbędzie się koncert w Filharmonii Gorzowskiej ku czci Sługi Bożego bp. Pluty.

 Z uwagi na obchodzony obecnie w Polsce w Polsce Rok Świętego Brata Alberta podczas tegorocznych uroczystości rocznicowych zostanie szczególnie przypomniane zaangażowanie bp. Pluty w działalność charytatywną.

Do udziału w obchodach zaproszono duchowieństwo i wiernych z całej diecezji, a zwłaszcza parafian ze wspólnot, którym patronuje św. Albert Chmielowski, przedstawicieli Parafialnych Zespołów Caritas, członków Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz osoby zaangażowane w dzieła charytatywne. Zgodnie z wieloletnią tradycją na modlitwę w rocznicę śmierci bp. Pluty do Gorzowa Wlkp. przybędą członkowie jego rodziny.

Przed rozpoczęciem Mszy św. o godz. 10.45 zabierze głos ks. dr Dariusz Gronowski, postulator procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego bp. Wilhelma Pluty.

Natomiast we wszystkich parafiach wspomnienie bp. Wilhelma Pluty dokona się w niedzielę 22 stycznia podczas Mszy św. . Duszpasterze będą nawiązywać do postaci bp. Pluty w homiliach oraz odmówią wraz z wiernymi modlitwę o jego beatyfikację.

Natomiast 27 stycznia w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się koncert pt. „Wszystko co dobre” dedykowany pamięci duszpasterza diecezji gorzowskiej bp. Wilhelma Pluty. Orkiestra pod dyrekcją Moniki Wolińskiej wykona utwory Josepha Haydna, Georga Fridricha Händla oraz Antona Brucknera. Na trąbce zagra Jakub Waszczeniuk.

Po koncercie zaplanowano spotkanie w sali kameralnej, podczas którego gorzowianie oraz kapłani diecezjalni  wspominać będą byłego biskupa ówczesnej diecezji gorzowskiej.Spotkanie poprowadzi Wanda Milewska. http://www.filharmoniagorzowska.pl/pl/calendar/event/655/2017-01-27/19:00

Bp Wilhelm Pluta ur. się 9 stycznia 1910 r. w Kochłowicach k. Katowic. W 1934 r. otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską, najpierw jako wikariusz, a następnie jako proboszcz. Równolegle kontynuował studia, które uwieńczył w 1947 r. obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 4 lipca 1958 r. został mianowany biskupem dla ordynariatu gorzowskiego. Po utworzeniu w 1972 r. przez papieża Pawła VI diecezji gorzowskiej został jej pierwszym biskupem. Niezwykle gorliwie sprawował posługę biskupią. 22 stycznia 1986 r. poniósł śmierć w wypadku samochodowym w Przetocznicy k. Krosna Odrzańskiego. 9 września 2015 r. zakończył się diecezjalny etap jego procesu beatyfikacyjnego. Miesiąc później dokumenty procesowe złożono w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych inaugurując tym samym rzymską fazę procesu.

 

 

37 total views, 1 views today

KOLĘDOWANIE U DEPTÓW

KOLĘDA u DeptyU DeptyDepta1KOLĘDOWANIEUNIEJOWSKI1

Raz w roku w szkole tańca Fan Dance Anny i Grzegorza Deptów w Gorzowie Wielkopolskim, zamiast tańców, rozbrzmiewają śpiewy. Najpiękniejsze polskie kolędy wykonują wszyscy, którzy kochają taniec. Spotkanie kolędowe odbyło się 14 stycznia.

W tym roku atrakcją wieczoru był występ młodzieżowego zespołu Zastępu Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej 230 GDH „Serwale”, który zaprezentował pieśni bożonarodzeniowe na saksofon, fortepian i gitary. Zastępowy Adam Matykiewicz grał na saksofonie, Gabriel Romanów – na klawiszach, Michał Telesiński i Kacper Depta na gitarach klasycznych.

Natomiast chórzysta Andrzej Uniejewski, prywatnie tata Anny Depty, pokazał jak naprawdę powinno się śpiewać kolędy. Śpiewał solo i w duecie z córką a  także z towarzyszeniem tancerzy. Pan Uniejowski występował w wielu gorzowskich zespołach i chórach. Obecnie jest członkiem chóru  „Wrzosy”, działającym przy Miejskim Centrum Kultury w Klubie „Jedynka” przy ul. Chrobrego.

Anna i Grzegorz Deptowie zadbali o to, by wszyscy kolędujący mieli korony na głowach. Tancerze, oprócz tego, że kochają taniec, lubią śpiewać i rozmawiać. Taki właśnie wieczór kolęd jest doskonałym momentem wspólnego radowania, okruchem zadumy, a potem  znowu rozchmurzenia aby móc za Goethem powtórzyć: „Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.

72 total views, no views today

EKUMENICZNE SPOTKANIE W KLUBIE INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W GORZOWIE WLKP.

KIKZenon

 Modlitwy o pokój i pojednanie podczas ekumenicznego spotkania Klubu Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wielkopolskim 14 stycznia, zdominowały noworoczne życzenia członków i przyjaciół klubu, którzy spotkali się na dorocznym opłatku w sali Jana Pawła II w parafii katedralnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wikariusz biskupi ks. dr Zbigniew Kobus,  ks. Dariusz Chudzik z kościoła chrześcijan baptystów oraz prof. Paweł Leszczyński w zastępstwie bp. Mirosława Woli z kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Ks. Dariusz Chudzik przypomniał fragment z Pisma Świętego, mówiącego o tym, że wśród swoich Jezus Chrystus nie został rozpoznany: „Przebywał na świecie i dzięki Niemu świat powstał, ale świat Go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi Go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga…” . Duchowny wyjaśnił, że ten fragment mówi o Panu Jezusie, który przyszedł na ziemię i nie był rozpoznany – „myślę, że to trwa cały czas w świecie i w naszym kraju, że Jezus jest nierozpoznany jako Bóg jako ten który chce sprawować rządy w naszym życiu. Życzę wszystkim, abyśmy doświadczali i przyjmowali w naszym życiu Jezusa w rodzinach i społeczeństwie, abyśmy doświadczali pokoju i radości z panowania Jezusa Chrystusa wnaszych sercach” – powiedział ks. Chudzik.

Obecna na spotkaniu poseł Krystyna Sibińska życząc wspólnego rozwiązywania problemów aby stawać się jednością,  przekazała na ręce prezesa KIK-u Jolanty Mijas-Król egzemplarz Pisma Świętego Nowego Testamentu w ekumenicznym przekładzie, który powstawał w okresie 30 lat, zapoczątkowany w czasie stanu wojennego, a współpracowali przy nim przedstawiciele kościołów chrześcijańskich.

Natomiast prof. Leszczyński – sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej oddziału gorzowskiego zaprosił na nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się w gorzowskiej katedrze 18 stycznia o godz. 18. Podsumował także spotkania ekumeniczne, które odbyły się w ostatnim czasie w Gorzowie, były to m.in. debata z przedstawicielami kościołów rzymsko – katolickiego i prawosławnego, spotkanie z o. Tomaszem Dostatnim czy z Martą Titaniec reprezentantką Caritas  w kontekście jej refleksji dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Do udziału w modlitewnym nabożeństwie zapraszał także ks. dr Zbigniew Kobus – proboszcz katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który zapewnił, że modlitewne spotkanie jest bardzo dobrze przygotowane, poprzedzone dwukrotnymi rozmowami z przedstawicielami chrześcijańskich wspólnot działających na terenie Gorzowa.

Chór „Wrzosy” działający przy Miejskim Centrum Kultury ubogacił spotkanie śpiewając kolędy, natomiast gorzowski poeta Zenon Cichy zaprezentował bożonarodzeniową poezję. Członkowie i przyjaciele Klubu otrzymali informator wydany przez gorzowski KIK, w którym znalazły się najważniejsze wydarzenia z kroniki gorzowskiego oddziału.

W tym roku Tydzień Ekumeniczny przebiega pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” nawiązującym do fragmentu z 2. Listu św. Pawła do Koryntian (5, 14-120).

 Nabożeństwa ekumeniczne w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbywać się będą 18 stycznia w Gorzowie Wlkp., nabożeństwu przewodniczyć będzie bp Tadeusz Lityński, kazanie wygłosi bp Mirosław Wola – luteranin. 20 stycznia w  WSD Paradyżu o godz. 17.30, przewodniczyć będzie ks. Grzegorz Chojnacki, kazanie wygłosi ks. Dariusz Lik – luteranin. 25 stycznia w Zielonej Górze a w  kościele pw. Ducha Świętego o godz. 18.30, przewodniczyć będzie bp Stefan Regmunt, kazanie wygłosi ks. Dariusz Lik.

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan obchodzony jest w Polsce i w wielu innych krajach co roku w dniach 18-25 stycznia. W Kościele katolickim w Polsce poprzedza go Dzień Judaizmu – 17 stycznia. Po jego zakończeniu, 26 stycznia, obchodzi się natomiast Dzień Islamu.

Także w KAI: https://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=532430

39 total views, 1 views today

WERNISAŻ IWONY MARKOWICZ – WINIECKIEJ

Relacja Ewy Rutkowskiej

MarkowiczMARKMarkoMAR

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z.Herberta

Gorzów Wlkp. 12 stycznia 2017

Galeria „Pod Kopułą”, WERNISAŻ WYSTAWY

30  LAT  T W Ó R C Z O Ś C I    IWONY  MARKOWICZ – WINIECKIEJ

Iwona Markowicz – Winiecka, rocznik 56. . Dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, na Wydziale Wychowania Plastycznego w Poznaniu obroniła w 1986 roku. Od 2002 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Bierze udział w wystawach zbiorowych oraz w ogólnopolskich i międzynarodowych artystycznych plenerach malarskich. Zrealizowała ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych w Gorzowie i w wielu miastach na terenie Polski. Jest twórcą kilku realizacji stałych (logo, Radia „Zachód” Zielona Góra i „Constans” Gorzów Wlkp. Zaprojektowała i wykonała  medal i płytę pamiątkową na 50 i 60-lecie II LO w Gorzowie. Tu też wykonała portret Marii Skłodowskiej-Curie.  W kaplicy przy parafii Pięciu Braci Męczenników wykonała fresk „Rozesłanie”).

Jak powiedziała artystka podczas otwarcia wystawy „staram się malować szczerze, choć może naiwnie. Czy to jest malarstwo kobiece? Jeśli tak, to dobrze, bo tak chciałabym być postrzegana. W swojej pracy, cały czas  poszukuję pewnych prawidłowości plastycznych w tekście Genesis. W swoich pracach często nawiązuję do powstawania świata. Do tego zewnętrznego, ale i do tego osobistego, wewnętrznego”.  30 lat, to „kawał dobrego i pięknego czasu”.

Ja bardzo lubię jej malarstwo. Mam wrażenie, że za każdym obrazem kryje się jakaś tajemnica, albo marzenie… Na tej wystawie znajdują się prace sprzed dwudziestu lat i te najnowsze z 2016 roku. Jest kilka portretów. Cykl „Genesis”, przedstawiający sześć dni tygodnia, zamyślona księżniczka z parasolką i „Kuszenie” z 96 roku.   Oglądając te obrazy, można nieco się zadumać z nadzieją, że choć piękno jest ulotne, to jednak tu ono zostanie…

Gospodarzem wernisażu była Barbara Barańska, pracownik  Działu Zbiorów Audiowizualnych WiMBP.

A wernisaż, przy kawie i słodyczach  zakończył się  rozmowami w różnej wielkości podgrupach.

 Ewa Rutkowska

59 total views, 1 views today