LUBUSCY ROLNICY O SUSZY – Z PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDU

WOJEWODARolnicy

Fot. Grzegorz Milewski

W Województwie lubuskim poszkodowanych przez susze zostało ponad 4 tys. gospodarstw rolnych a straty objęły 815 tys. hektarów.

Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkali się z lubuskimi rolnikami, którzy  domagają się szybszej wypłaty odszkodowań i decyzji w sprawie rozpoczęcia szacowania strat m.in. w uprawach kukurydzy i buraków cukrowych.

Minister Rafał Romanowski, po spotkaniu z grupą 90. lubuskich rolników uzgodnił ze  służbami wojewody, że zostanie sporządzony raport z wykazem konkretnych klas gruntów, na których są uprawiane kukurydza i buraki cukrowe.

– W komunikatach, które publikuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław nie pojawiają się te odmiany roślin,  jako objęte suszą. Będziemy więc szukali rozwiązań, aby można było  oszacować jak najszybciej  straty w gospodarstwach. Sporządzone protokoły będą podstawą do ubiegania się przez rolników o różne formy pomocy – wyjaśniał Minister Romanowski.

– Nigdy w historii Polski nie było takiej pomocy w związku z klęską suszy; w 2015 przeznaczono 450 mln zł wsparcia, teraz jest to 1,5 mld zł – mówił Minister Romanowski

– Szacowanie strat w związku z klęską suszy powinno być priorytetem każdego samorządu, bo to dotyczy rolników z ich terenu.  Z przykrością stwierdzam, że jeszcze 10 gmin nie przekazało protokołu, a rolnicy czekają na pomoc – zauważył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Minister Romanowski wskazywał  na formy pomocy jakie państwo oferuje rolnikom poszkodowanym przez susze, m.in.:

– 1 tys. zł do ha dla 70% i więcej strat w uprawie (jeśli było ubezpieczenie min. 50% upraw),

– 500 zł do ha dla strat w uprawie między 30 a 70% (jeśli mieli min. połowę ubezpieczoną,  250 zł/ha jeśli ubezpieczenia nie było)

– proponowana przez KOWR pomoc w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

Informacja za: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Lubuscy_rolnicy_poszkodowani_przez_susze_moga_liczyc_na_pomoc_rzadu/idn:18841.html

973 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.