STYPENDIA ARTYSTYCZNE W GORZOWIE WLKP. DO 31 PAŹDZIERNIKA

 stypendia_foto

 Fot. Łukasz Kulczyński

uroczystość wręczenia Stypendiów Artystycznych PM, luty 2020 r.

31 października br. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Prezydent Miasta zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Stypendia przyznawane są twórcom, artystom w dziedzinach takich jak: taniec, muzyka, film, teatr, literatura, sztuki wizualne i opieka nad zabytkami, a także osobom zajmującym się upowszechnianiem kultury, animacją i edukacją kulturalną, zarządzaniem kulturą oraz wspieraniem rozwoju kadr kultury. Kandydat może uzyskać stypendium o wartości od 1.000 do 12.000 zł netto.

Przypominamy, że wniosek o przyznanie stypendium na 2021 r. należy wypełnić i złożyć w terminie do 31 października 2020 r. na odpowiednim formularzu bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ulicy Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. lub drogą pocztową.

O terminie złożenia wniosku zadecyduje data stempla pocztowego. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Do wniosku należy dołączyć oryginał aktualnej opinii, rekomendacji wystawionej przez instytucje związane z kulturą, szkołę, uczelnię, związek twórczy, osobę powszechnie uznaną za dokonania twórcze.

Wniosek może również być wzbogacony o załączniki w postaci kserokopii lub plików w wersji elektronicznej katalogów wystaw, recenzji, reprodukcji, wybranych utworów i innych materiałów potwierdzających dorobek kandydata.

W przypadku przyznania stypendium decyzją Prezydenta Miasta, stypendysta podpisuje umowę, a następnie składa sprawozdanie z jej realizacji.

Stypendium Miasta Gorzowa Wlkp. można otrzymać trzykrotnie.

Szczegółowe informacje o stypendiach i wzory dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/procedury/85/489/Stypendium_dla_osob_zajmujacych_sie_tworczoscia_artystyczna_2C_upowszechnianiem_kultury_oraz_opieka_nad_zabytkami/

Informacja Wydziału Kultury UM Gorzowa Wlkp.

 

 

234 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.