GORZOWSKI SZPITAL PROSI RZECZNIKA PRAW PACJENTA O INTERWENCJĘ

Informuje Agnieszka Wiśniewska – rzecznik szpitala

Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się do Rzecznika Praw Pacjenta o podjęcie interwencji w sprawie wprowadzenia regulacji ustawowych dotyczących kwestii możliwości wypisania się ze szpitala osób, które nie są ubezwłasnowolnione, a mogą istnieć wątpliwości co do ich zdolności świadomego wyrażania woli. Taka sytuacja może dotyczyć m.in. osób z chorobą Alzheimera czy demencją starczą. Zdaniem zarządu gorzowskiej lecznicy obecnie obowiązujące w tym zakresie prawo nie reguluje tego zagadnienia w stopniu wystarczającym.

– To jedna z naszych reakcji na tragiczne w skutkach wypisanie się na własne żądanie przez jednego z naszych pacjentów – mówi Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie  Wlkp. – Jak pokazała ta sytuacja brak konkretnych i jasnych uregulowań prawnych stwarza nie tylko ryzyko dla placówek medycznych, ale także dla pacjentów, których to dotyczy.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej pacjent, który ma prawo samostanowienia może wypisać się na własne żądanie. W przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych takie żądanie może wyrazić ich przedstawiciel ustawowy. Obowiązujące przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi jak ma postąpić lekarz realizujący prawo do wypisania się na żądanie dorosłego pacjenta, który nie jest ubezwłasnowolniony, ale mogą zachodzić wątpliwości co do jego zdolności do świadomego wyrażania woli i decydowania o sobie. Lekarze nie mają też jasnych wskazówek czy standardów postępowania w sytuacji, gdy z wywiadu uzyskali informację o schorzeniach pacjenta, które mogą, choć muszą wpływać na jego zdolność świadomego wyrażenia woli.

Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. liczy na to, że wprowadzenie do aktów prawnych konkretnych uregulowań ustawowych w tym zakresie pozwoli na uniknięcie wątpliwości w podobnych sytuacji także w innych placówkach medycznych w kraju.

237 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.