KOSZENIE I ŁĄKI KWIETNE W GORZOWIE WLKP.

Informuje Wiesław Ciepiela – rzecznik prasowy UM Gorzów Wlkp.

Jak wyglądać będzie koszenie i kiedy spodziewać się kwietnych łąk w Gorzowie

 Dotychczas średnia roczna ilość zabiegów koszenia trawników wynosiła 4 razy na terenach płaskich w parkach, skwerach i w pasach przyulicznych oraz 3 razy na skarpach.

W związku z różnorodnym charakterem roślinności oraz w zależności od zapotrzebowania i warunków pogodowych, ilość koszeń była modyfikowana – na przykład na głównych ciągach komunikacyjnych lub częściach tych ciągów – koszenia prowadzono 5 lub 6 razy, a w miejscach bardziej ustronnych ograniczano się do 2-3 krotnego koszenia. Modyfikowano też zabiegi koszenia na skarpach.

 Wyjątkiem pozostaje rejon Centrum z parkiem Wiosny Ludów, gdzie przewidziano zwiększony standard koszenia trawników. Polega on na utrzymaniu trawy nie wyższej niż 10 cm, a w przypadku terenów nad Wartą – na błoniach przy ul. Fabrycznej, na Wale Okrężnym, przy ścieżce rowerowej – zabiegi koszenia prowadzono 8 razy w roku.

  Służby miejskie, uwzględniając potrzebę ograniczenia koszeń z powodu coraz częściej występującej suszy zaproponowały nowe kryteria:

– w obszarze Centrum, ze względu na jego reprezentacyjny charakter, miejscowo zmniejszyć ilość koszeń do 2-3 razy w roku – dotyczyłoby to terenów nad Wartą – błoni przy ul. Fabrycznej, Wału Okrężnego i ścieżka rowerowej.

– pozostawienie naturalnie wytworzonych łąk kwietnych na dużych połaciach terenu w miejscach takich, jak: park 750-Lecia, park Górczyński, park Przy Szpitalu Psychiatrycznym, błonia za Filharmonią, błonia nad Wartą czy tereny przy ul. Żelaznej – tutaj kosić maksymalnie 2 razy, ale częściej wykaszać (4-5 razy) strefy bezpośrednio położone przy placach zabaw, siłowniach, fontannach, ciągach komunikacyjnych (około 1,5- metrowym pasem)

– utrzymać, zmniejszoną już w latach wcześniejszych, ilości koszeń na dużych skarpach przy ulicach – Podmiejskiej, Pomorskiej, Księdza Andrzejewskiego, Moniuszki, Bohaterów Warszawy, Olimpijskiej, przy alei Konstytucji 3-go Maja i 11-go Listopada (maksymalnie 2 koszenia), a miejscowo – po ocenie sytuacji pogodowej – zmniejszeniem nawet do jednego zabiegu, z jednoczesnym wykaszaniem w dotychczasowej częstotliwości (2-4 razy w sezonie) pasów bezpośrednio przylegających do krawędzi jezdni i chodników,

– w szerokich pasach rozdziału dróg powyżej 5 m przyjęto plan 2-krotnego koszenia, z jednoczesnym wykaszaniem w dotychczasowej częstotliwości (4-6 razy w sezonie) pasów bezpośrednio przylegających do krawędzi jezdni czy chodników.

Wykaszanie pasów podyktowane jest względami bezpieczeństwa ruchu drogowego, między innymi poprawą widoczności w pasach drogowych,

– ronda oraz wąskie pasy zieleni przyulicznej (szerokości do 5 m) proponuje się utrzymać z dotychczasową częstotliwością (4-5 razy)

 W tym roku, efektów założenia łąk kwietnych powinniśmy się spodziewać w połowie czerwca. Ma to związek z tegoroczną pogodą, która spowodowała opóźnienie wegetacyjne roślin. 

 

238 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.