EKONOMICZNE SPOJRZENIE NA GORZÓW WIELKOPOLSKI

Powiązania Gorzowa z ościennymi ośrodkami zbadał i opisał Łukasz Grzesiak w rozprawie doktorskiej pt. „Rola miast średniej wielkości w rozwoju regionu w kontekście polityki spójności Unii Europejskiej na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego”.

Przewód doktorski zakończony 19 października 2016 r. publiczną obroną i uzyskaniem tytułu doktora nauk ekonomicznych Łukasz Grzesiak odbył na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Małuszyńskiej, prof. nadzw. UEP.

Obszerną pracę liczącą 243 strony i 430 pozycji literaturowych, z wieloma mapami, schematami i wykresami zrecenzowali: prof. dr hab. Wanda Gaczek z UEP oraz prof. dr hab. Krystian Heffner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – Problem badawczy usytuowany na pograniczu nauk ekonomicznych i geograficznych jest istotny poznawczo i praktycznie. Należy podkreślić, że dotychczasowe badania w Polsce z tego zakresu w dużym stopniu odnoszone były do wielkich miast czy metropolii. Podejmując temat roli miasta średniej wielkości w rozwoju regionu Autor wypełnił swoistą lukę w badaniach przestrzenno-ekonomicznych – pisze w recenzji prof. Gaczek.

Dr nauk ekonomicznych Łukasz Grzesiak ukończył studia magisterskie w 2006 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Na co dzień zajmuje się szeroko pojętą gospodarką przestrzenną w Architektoniczno-Urbanistycznej Pracowni Projektowej „ROMAX” w Gorzowie Wielkopolskim.

Helena Tobiasz

878 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.