KONFERENCJA O PORADNICTWIE RODZINNYM W INSTYTUCIE BP W. PLUTY W GORZOWIE WLKP.

PORADNICTWO RODZINNE 004

Mszą św. 12 grudnia w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim pod przewodnictwem seniora bp. Pawła Sochy zainaugurowano konferencję pod hasłem: „Poradnictwo rodzinne – wczoraj, dziś i jutro”, która odbywała się w Pałacu biskupim w Instytucie im. bp Wilhelma Pluty.

O działalności poradnictwa rodzinnego w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej mówili duchowni oraz doradcy. Konferencję zorganizował Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze.

W homilii bp Socha powiedział, że doradcy rodzinni są świadkami wiary i miłości, „taką macie pełnić rolę wobec tych, do których Bóg posyła was z posłannictwem świadectwa ale także z mądrością i prawdą o małżeństwie”.

Natomiast podczas konferencji w Instytucie bp. Wilhelma Pluty, hierarcha przypomniał o znaczeniu jego nauk. Tematem prelekcji były: Struktury poradnictwa rodzinnego w nauczaniu bp. Pluty”. Bp Pluta był przewodniczącym Episkopatu do spraw małżeństwa i rodziny. W swojej pracy obok rodziny i małżeństwa, największy akcent kładł na formację kapłanów. Twierdził, że jaki jest kapłan, taka będzie duchowość diecezji. Podobnie, jacy będą rodzice, takie będą dzieci – mówił bp Socha, przypomniał także religijną i patriotyczną rodzinę błogosławionego, którą znał osobiście, wspominał lata, w których współpracował bezpośrednio z bp. Plutą. Przypominał długie debaty, które czasem kończyły się tym, że rano w drzwiach bp Socha znajdował karteczkę, na której bp Pluta zostawiał informację: „to, o czym rozmawialiśmy wczoraj, to była tylko hipoteza”.

Ks. Jan Pawlak – diecezjalny duszpasterz rodzin, kontynuując prelekcję rozpoczętą przez bpa Sochę także wspominał swoje spotkanie z bp. Plutą. Ówczesny bp diecezji gorzowskiej przyjechał do parafii z decyzją skierowania ks. Pawlaka na studia do Rzymu. Ponieważ biskupowi się nie odmawia – powiedział ks. Pawlak, dlatego skończyłem studia nad Małżeństwem i Rodziną właśnie w Rzymie, ks. Pawlak w swoim wykładzie omówił początki diecezjalnego duszpasterstwa rodzinnego, przypominając także ludzi, którzy je tworzyli.

W następnej kolejności prelekcję o poradnictwie rodzinnym w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej w pierwszych latach działalności, wygłosiła Maria Pawłowska.

Wykład zatytułowany: „Obraz współczesnego poradnictwa w perspektywie doradcy” przedstawili Mariusz i Marzena Kruszakinowie. Natomiast ks. Mariusz Dudka podjął temat: „Współczesny narzeczony”.

Agnieszka Tokarz omówiła temat: ”Model poradni rodzinnej – stan aktualny i wyzwania na przyszłość”.

Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin jest częścią posługi duszpasterskiej kościoła katolickiego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, której celem jest świadczenie pomocy osobom pragnącym przygotować się do przyjęcia sakramentu małżeństwa, towarzyszenie małżonkom i rodzicom w odkryciu piękna i godności ich powołania, przychodzenie z pomocą w trudnościach i kłopotach na drodze realizacji tego powołania
Wydział duszpasterstwa rodzin obejmuje wspólnoty: Domowy Kościół, Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych, Spotkania Małżeńskie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”. Podejmuje krucjaty modlitewne: Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, Krucjatę modlitw w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem.

2,044 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.