DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Święto Ofiarowania Pańskiego, przypadające 2 lutego jest jednocześnie Dniem Życia Konsekrowanego. Tego dnia o godz. 18.00 specjalna Msza św. gromadząca zakonników i zakonnice oraz inne osoby życia konsekrowanego z południowej części diecezji zostanie odprawiona pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego w zielonogórskiej kaplicy ojców franciszkanów w Zielonej Górze. Osoby konsekrowane z północnej części diecezji zgromadzą się na wspólnej liturgii pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta w kościele ojców kapucynów w Gorzowie Wlkp. również o godz. 18.00.

Ofiary zbierane do puszek 2 lutego w parafiach całej diecezji będą przeznaczone na potrzeby zakonów kontemplacyjnych.
Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego okolicznościowy list wystosowali do wiernych polscy biskupi. W liście tym, zatytułowanym „Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia”, przypominają oni, że „w głoszeniu orędzia o Bożym Miłosierdziu wielką rolę odegrały i odgrywają osoby konsekrowane. Ich życie jest także ofiarowaniem siebie, ale nie dla samej ofiary, lecz po to, by poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo doświadczać miłosierdzia i dzielić się nim z innymi. Nie ma bowiem miłosierdzia bez poświęcenia i ofiary, wyrzeczenia się własnych planów, ambicji i dóbr.” Biskupi przywołują dwie postacie polskich świętych z grona osób konsekrowanych: św. Faustynę Kowalską i św. Maksymiliana Kolbego. Święci ci stali się szczególnymi świadkami miłosierdzia. Św. siostra Faustyna poprzez przekazanie światu orędzia o Bożym Miłosierdziu, św. Maksymilian – poprzez ofiarę własnego życia.
Życie konsekrowane polega na doskonalszym oddaniu się Chrystusowi. Dokonuje się ono najczęściej poprzez złożenie ślubów zobowiązujących do zachowania tzw. rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wierni powołani do tego stanu życia stają się członkami zgromadzeń zakonnych lub wybierają którąś z indywidualnych form życia konsekrowanego. Poszczególne zgromadzenia zakonne realizują swą misję angażując się bądź w działalność ewangelizacyjną, duszpasterstwo, posługę na rzecz ubogich i potrzebujących, albo poświęcając się wyłącznie modlitwie.

Aktualnie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pracuje około 200. sióstr z 21 zgromadzeń zakonnych oraz ok. 100. zakonników z 10 zgromadzeń, 4 kobiety zostały włączone do stanu dziewic konsekrowanych, 2 – do stanu wdów konsekrowanych.

W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół wspomina przyniesienie Dzieciątka Jezus do świątyni jerozolimskiej, gdzie na jego spotkanie wychodzą Symeon i Anna, przedstawiciele ludu Izraela rozpoznający w Jezusie oczekiwanego Mesjasza i Zbawiciela wszystkich narodów. W tym dniu wierni gromadzący się w kościołach biorą udział w procesji ze świecami, co ma wyrażać ich gotowość na spotkanie z Chrystusem oraz pragnienie prowadzenia takiego życia, w którym inni ludzie mogą dostrzec światło Chrystusa.

Ten dzień nazywany jest także świętem Matki Boskiej Gromnicznej.

 

1,503 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.