KLASY POLICYJNE W LICEUM KATOLICKIM W GORZOWIE WLKP.

Klasy policyjno-prawnicze sprawdzają się w gorzowskim Liceum św. Tomasza z Akwinu. Uczniowie przywdziewają mundury a lekcje prowadzą policjanci i prawnicy. Uczniowie w ramach praktyk uczestniczą w rozprawach sądowych.  Gorzowskie obchody dnia patrona szkoły odbyły się 1 lutego a nie w przypadające 28 stycznia święto św. Tomasza, ze względu na trwające wcześniej ferie w szkołach woj. lubuskiego.

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w kaplicy katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kazanie wygłosił proboszcz ks. dr Zbigniew Kobus – wikariusz biskupi diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Podczas nabożeństwa uczniowie pierwszych klas złożyli ślubowanie.

Dyrektorem szkoły jest dr Marek Robak, który, że od dwóch lat w liceum  obok klas ogólnokształcących są klasy policyjno – prawnicze. – Uczniowie  mają mundury, a program prowadzony jest przy współpracy z komendą miejską policji. Policjanci prowadzą zajęcia z musztry i edukacji policyjnej. Prowadzona jest także współpraca z sądem okręgowym. Uczniowie uczestniczą w rozprawach, spotykają się z prawnikami.

Ks. Kobus w homilii przywołał wspomnienie św. Tomasza, który jest patronem Liceum Katolickiego, należącego do parafii katedralnej i działającego od 28. lat.

– Mądrość, którą znajdujemy przywołując wspomnienie św. Tomasza z Akwinu trzeba szukać w swoim życiu. Takiej mądrości oraz poszukiwania jej życzył uczniom „katolika”duchowny.

Kapłan powołał się także na słowa Franciszka, który podczas Światowych Dni Młodzieży  podpowiedział aby młodzi nie przyjmowali postawy oczekującej ale żeby się angażowali, by realizowali swoje – teraz. Na miarę możliwości takich jakie są , a nie marzyli tylko o przyszłości, która może być różna. – To już dzisiaj trzeba podejmować wiele działań, które są konieczne – zaznaczył ks. Kobus.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkolnej auli. Poprzez scenki teatralne uczniowie zaprezentowali życie i działalność św. Tomasza z Akwinu. Tam także odbyło się wręczenie znaków szkoły, a na zakończenie uczniowie częstowali się rogalami Tomaszowymi, które sami upiekli.

W szkole działa prężnie koło Caritas, uczniowie biorą udział m.in. w  akcjach charytatywnych Towarzystwa św. Brata Alberta, organizacji orszaku Trzech Króli, wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej, świętach religijnych i patriotycznych czy Szlachetnej Paczce – wymieniał dyr. Robak, który przypomniał, że absolwentami szkoły jest wielu lekarzy, prawników, polonistów. Jest także dwóch duchownych, Mariusz Wysakowski wywodzący się z parafii pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp.  jest już księdzem w Gubinie, a Paweł Marciniak w tym roku przyjmie święcenia diakonatu.

Katolickie Liceum Św. Tomasza z Akwinu zostało założone w 1991 r. Jest szkołą społeczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Od 2017/2018 roku szkolnego możliwa jest  rekrutacja do klasy mundurowej o profilu policyjnym.

 

 

 

327 total views, 2 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.