SPEŁNIONE MARZENIA DZIĘKI FUNDUSZOM UE

Informują:  Małgorzata Pruszkowska Wydział Edukacji

Dariusz Wieczorek Wydział Promocji i Informacji

W 2019 roku gorzowskie szkoły i przedszkola wzbogaciły ofertę zajęć pozalekcyjnych dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej na łączną kwotę 534 tysięcy 975 euro (ponad dwa miliony 300 tysięcy złotych).

W ramach programu Erasmus + projekty w całości są finansowane ze środków Unii Europejskiej, mając na celu wspieranie mobilności kadry pedagogicznej, zagraniczne staże dla uczniów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia ogólnego i zawodowego.

Zespół Szkół Odzieżowych otrzymał 124 340 euro na realizację projektu pt: „Mobilni na europejskim rynku pracy 2”. Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznych firmach oraz wzrost kompetencji językowych poprzez odbycie staży przez 24 uczniów we włoskich przedsiębiorstwach oraz 24 uczniów w hiszpańskich firmach. Liderem projektu jest Zespół Szkół Odzieżowych, partnerami szkoły z Hiszpanii i Włoch.

Zespół Szkół Gastronomicznych otrzymał 121 070 euro na realizację projektu pt.: „Europejskie kompetencje szansą na sukces III”. Celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno – hotelarskiej.

Kolejne projekty mają na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji, współpracę uczniów i nauczycieli z młodzieżą w innych krajach europejskich, doskonalenie umiejętności językowych i informatyczno – komunikacyjnych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 otrzymał 124 340 euro na realizację projektu GIANTS. Grupa docelowa to 140 uczniów i 10 nauczycieli. Planowane zadania zostały podzielone na zajęcia w szkole dla wszystkich uczniów (od 7 do 12 lat) w trakcie dwuletniego projektu oraz warsztaty dla klas piątych i szóstych. W projekcie uczestniczą szkoły z Hiszpanii, Grecji, Finlandii i Czech.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 otrzymał 151 225 euro na realizację projektu partnerskiego pt.: „Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja”. Cel projektu to m.in. podnoszenie poziomu akceptacji dla odmienności kulturowej. W projekcie uczestniczą szkoły z Turcji, Włoch, Rumunii i Portugalii. W działaniach projektowych udział weźmie min. 150 uczniów i 8 nauczycieli.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży przekazało ok. 40 tys. zł na realizację wniosków złożonych przez: Zespół Szkół Ekonomicznych, IV Liceum Ogólnokształcące, Przedszkole Miejskie nr 23 (5 wniosków), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (2 wnioski) oraz Szkołę Podstawową nr 2, nr 5 i nr 13. Realizacja projektów wpłynie na integrację młodzieży polskiej i niemieckiej poprzez wspólną pracę, naukę, zajęcia sportowe i zabawę.

II Liceum Ogólnokształcące otrzymało 4 tys. euro na kontynuację przedsięwzięcia pt. „Muzyka spotkania – muzyka porozumienia”, które formalnie zakończyło się w lutym 2019 roku w Berlinie zdobyciem głównej nagrody w konkursie „Razem w Europie. Jeden cel” Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W ramach nagrodzonego projektu powstał zespół No Borders Band, w którego skład wchodzą młodzi ludzie z Polski, Niemiec, Syrii i Afganistanu. Zespół kontynuuje działalność, wystąpi w Berlinie, Poznaniu i we Włoszech.

Przed nami realizacja kolejnych projektów, mających na celu podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Projekt „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” otrzymał dofinansowanie w kwocie 14 822 682 zł.

W ramach Programu Współpracy Interreg V A dofinansowanie otrzymały dwa projekty: Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” oraz „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko – niemieckiego pogranicza”

na kwotę 1 506 992,89 zł.

Oczekujemy na podpisanie umowy projektu „Budujemy bez granic”/ „Grenzenloses Bauen”, na realizację którego kwota dofinansowania wynosi 543 992,84 euro.

 

238 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.