GORZOWSKIE SZKOŁY OTWIERAJĄ DRZWI WIRTUALNE

„Dni otwarte” to idealna okazja, aby uczniowie szkół podstawowych i ich rodzice mogli poznać funkcjonowanie szkół średnich, ich ofertę edukacyjną oraz kadrę pedagogiczną. 

W dobie pandemii gorzowskie szkoły średnie zachęcają przyszłych kandydatów do swojej oferty wirtualnie.

W związku z sytuacją epidemiczną szkoły są zamknięte, a uczniowie korzystają ze zdalnej nauki. To trudna sytuacja, w szczególności dla ósmoklasistów. Zbliżają się nabory do szkół średnich, dlatego placówki wykorzystują nowoczesne technologie, aby zachęcić do swojej oferty edukacyjnej, organizując internetowe spotkania ze szkołą.

Wirtualne „dni otwarte” to rozwiązanie, z którego korzysta wiele gorzowskich szkół. Poniżej zbiór informacji o sposobach, w jaki będą się odbywały „dni otwarte” w gorzowskich szkołach średnich:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „dzień otwarty” szkoły odbędzie się 25 kwietnia br. Planowane są różne działania, między innymi wirtualny spacer po szkole, udostępnione zostaną filmy promujące ofertę edukacyjną. Odpowiedzi na najważniejsze pytania będzie można uzyskać także telefonicznie oraz poprzez internetowe komunikatory.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – „drzwi otwarte” odbyły się już 4 kwietnia, dyrektor placówki przeprowadził wideokonferencję, w której uczniowie i rodzice mieli możliwość zadawania pytań. Przekazano także informacje o systemie, funkcjonowaniu szkoły i internatu. Na stronie internetowej placówki oraz w mediach społecznościowych dostępny jest wirtualny spacer po szkole.

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – „dzień otwarty” prawdopodobnie odbędzie się w maju.

IV Liceum Ogólnokształcącym – wszelkich informacji dot. naboru udziela telefonicznie sekretariat szkoły, od 20 kwietnia w godz. 8.00 – 15.00. Na stronie internetowej IV LO dostępny jest także wirtualny spacer.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 – W VIII Liceum Ogólnokształcącym „dni otwarte” odbędą się 16 maja br. Materiały dla uczniów znajdują się na stronach internetowych szkoły. W kwietniu szkoła planuje zamieścić w mediach społecznościowych ulotki i plakaty, udostępnić wideoprezentację oraz przesłać do szkół podstawowych foldery.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – odwołał planowany „dzień otwarty”.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce „promocja szkoły” można znaleźć ulotkę informacyjną, filmy dotyczące życia szkoły. Placówka planuje przygotowanie wirtualnego spaceru. Dostępny będzie także dyżur telefoniczny.

Zespół Szkół Ekonomicznych – wszystkie informacje odnośnie rekrutacji zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Zespół Szkół Elektrycznych – od 18 bm.  organizuje „wirtualne dni otwarte szkoły”. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej placówki.

Zespół Szkół Gastronomicznych –„dzień otwarty” dla ósmoklasistów odbędzie się w planowanym terminie – 25 kwietnia br.,  w formie dyżuru telefonicznego.

Zespół Szkół Mechanicznych – organizuje „Wirtualny Dzień Otwartych Drzwi” 18 kwietnia. W mediach społecznościowych, telefonicznie, a także za pomocą wideo rozmowy kandydaci będą mogli poznać funkcjonowanie szkoły i uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Zespół Szkół Odzieżowych – „dzień otwarty” dla ósmoklasistów odbędzie się 25 kwietnia br. w formie dyżuru telefonicznego. Wszystkie informacje odnośnie rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

Zespół Szkół Ogrodniczych – organizuje „dni otwarte” 18 kwietnia br. poprzez Facebook. Szkoła udziela także informacji telefonicznie.

Wszystkie szczegóły dotyczące sposobów przeprowadzania „dni otwartych” w gorzowskich placówkach oświatowych, a także materiały z ofertą edukacyjną udostępniane przez szkoły, można znaleźć na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

źródło: Wydział Edukacji

Karolina Machnicka

Wydział Promocji i Informacji

 

109 total views, 2 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.