PROF. PAWEŁ A. LESZCZYŃSKI PRZYBLIŻA WIEDZĘ O IRLANDII

PL

Najnowsza publikacja Pawła A. Leszczyńskiego pt. „Irlandia Północna. Między Przeszłością a nadzieją trwałej regulacji pokojowej” wyd. w tym roku przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, przybliża tematykę rejonu świata, w którym od 2004 r. przebywają także nasi rodacy.

Autor pisze, że nie może pominąć ważnego aspektu, jakim jest obecność Polaków w Irlandii Północnej oraz Republice Irlandii w związku z otwarciem dla obywateli nowych państw UE od 1 maja 2004 r. rynków pracy. – Pamiętać należy, że  – pisze autor –  Zjednoczone Królestwo, Irlandia oraz Szwecja uczyniły to od razu i bezwarunkowo, m.in. w stosunku do naszych obywateli w przeciwieństwie do np. Austrii, czy Niemiec. Ta obecność rodaków  sprawia, że tytułowe zagadnienie nie jest abstrakcyjne w Polsce, tym bardziej, że w 2009 r. w ataku terrorystycznym tzw. Prawdziwej IRA w miejscowości Massereene /hrabstwo Antrim/ ranny został Polak, pracujący jako dostawca pizzy – przypomina prof. Leszczyński.

Książka zawiera pięć rozdziałów i trzy aneksy. W rozdz. pierwszym autor skupia się na sytuacji religijnej oraz syntezie historycznej konfliktu w Irlandii Północnej. Następnie przechodzi do systemu prawnoustrojowego, aby w trzecim rozdziale skupić się na roli Kościołów – na drodze do pokojowej przyszłości. Rozważa także znaczenie inicjatyw ekumenicznych.

Czy analiza prowadzi do optymistycznej przyszłości? Warto sięgnąć po lekturę aby się tego dowiedzieć.

„Opracowanie Leszczyńskiego należy polecić wszystkim adeptom stosunków międzynarodowych oraz europeistyki, dzięki niemu bowiem Czytelnik uzyskuje wszechstronną wiedzę na temat tego wieloletniego konfliktu” – napisał w recenzji m.in. dr hab. Radosław Domke z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Paweł A. Leszczyński – dr hab. Nauk prawnych, prof. nadzw. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, od 1 września prorektor do spraw nauki tej uczelni. Jest kier. Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo Wschodniej na Wydz. Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii. Jest prezesem zarządu Oddziału Gorzowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Należy do Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

 

356 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.