OBCHODY 32. ROCZNICY ŚMIERCI SŁ. BOŻEGO BP. WILHELMA PLUTY

carRodzina bp. Pluty ze Śląska20180120_105532DSC07677

Foto Grzegorz Milewski

Na zdj. Rodzina Sł. Bożego bp. W. Pluty. Pierwszy od prawej – bratanek biskupa, kwiaty trzyma jego żona Leokadia

Nawiedzeniem grobu, a następnie Mszą św. w intencji Sł. Bożego bp. Wilhelma Pluty rozpoczęły się 20 stycznia, obchody 32. rocznicy śmierci byłego ordynariusza diecezji gorzowskiej. W tymczasowej kaplicy katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim, Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji zielonogórsko – gorzowskiej bp Tadeusz Lityński. Homilię wygłosił ks. dr Dariusz Gronowski, postulator procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego.

Księża, siostry zakonne, rodzina śp. bp. Pluty oraz wierni Gorzowa zgromadzili się w kruchcie, zniszczonej w ub. roku przez pożar katedry aby modlić się przy grobowcu, pod przewodnictwem duszpasterza diecezji, o harmonijny przebieg procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego bp. Pluty i pomyślne jego zakończenie. – Jest to pierwszy dzień nowenny za jego wstawiennictwem – poświęcony kapłaństwu – podkreślił bp Lityński, zaznaczając, że bp Pluta był zasłuchany w Ducha Św. i był transparentem Boga na naszej ziemi, z którego każdy mógł odczytać Bożą treść. Chcemy dziś prosić aby jego misja, świętość i ofiarna modlitwa przynosiły błogosławione owoce – powiedział bp Lityński.

Następnie, w homilii o nauczaniu bp. Pluty na temat działania Ducha św. niezwykle obrazowo i wzruszająco mówił ks. dr Dariusz Gronowski w oparciu o publikację „O życiu Bożym w człowieku”.

– Bp Pluta chciał aby ten materiał stał się podstawą do prowadzenia rekolekcji dla świeckich, w oparciu o dar Ducha Św. którym jest m.in. sprawność, a dzięki niej możemy sięgać po wiarę, nadzieję i miłość. Życie Boże w człowieku, dokonuje przemiany natury ludzkiej a  Duch św. z jego darami jest dawcą gleby i fundamentu, na którym może wyrosnąć heroizm. Dzięki niemu różne władze w człowieku są sprawne – mówił ks. Gronowski, wyjaśniając kolejne dary Ducha św. , o których napisał Sł. Boży,  jak m.in mądrość,  wiedza, pobożność, rady czy bojaźń Bożą. Przez dary Ducha św. pokrewieństwo z Bogiem staje się bliższe, dzięki nim chętniej opanowujemy nasze ja i egoizm – zaznaczył ks. Gronowski.

W dalszej kolejności podkreślił kaznodzieja, że – życie Boże w nas – przynosi owoce. A są to osiem błogosławieństw, miłość, radość, cierpliwość, pokój, dobroć, łagodność skromność, wstrzemięźliwość i czystość. Te owoce Ducha św. – to jest pełne człowieczeństwo – podkreślił ks. Gronowski, twierdząc za Sł. Bożym, że można mówić „błogosławieni” a można mówić „szczęśliwi”, bo człowiek, który jest bogaty duchowo jest szczęśliwy. Postulator także wspomniał o sumieniu, któremu wiele miejsca w nauczania poświęca bp Pluta.

Następnie postulator przeszedł do omówienia procesu beatyfikacyjnego, przypominając, że od 2015 r. proces jest na etapie rzymskim. Najbardziej pracochłonna procedura trwa od października  2016 r. kiedy kongregacja mianowała o. Zdzisława Kijasa, pod którego kierunkiem pisane jest positio. Prace skończą się  w tym roku ale nie oznacza to zakończenia procesu, który zależy od wielu czynników. Potem nastąpi orzeczenie o heroiczności cnót Sł. Bożego i będzie wtedy można mówić „Czcigodny Sł. Boży”. Ks. Gronowski podkreślił, że ogromną pomocą służy w pracach procesu bp Antoni Stankiewicz, który na stałe przebywa w Rzymie.

Na zakończenie Mszy św. księża modlili się o świętość kapłanów, o którą przez swoje życie duszpasterskie zabiegał bp Pluta. Modlitwę ułożoną przez kapłana odczytał wikariusz biskupi ks. Zygmunt Zimnawoda.

Jak co roku na modlitwę w rocznicę śmierci bp. Pluty do Gorzowa Wlkp. przybyła rodzina Śł Bożego bp. Pluty.

We wszystkich parafiach diecezji wspomnienie bp. Wilhelma Pluty dokona się w niedzielę 21 stycznia podczas Mszy św. Przed zakończeniem Eucharystii duszpasterze odmówią z wiernymi modlitwę o jego beatyfikację.

Bp Wilhelm Pluta ur. się 9 stycznia 1910 r. w Kochłowicach k. Katowic. W 1934 r. otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską, najpierw jako wikariusz, a następnie jako proboszcz. Równolegle kontynuował studia, które uwieńczył w 1947 r. obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 4 lipca 1958 r. został mianowany biskupem dla ordynariatu gorzowskiego. Po utworzeniu w 1972 r. przez papieża Pawła VI diecezji gorzowskiej został jej pierwszym biskupem. Niezwykle gorliwie sprawował posługę biskupią. 22 stycznia 1986 r. poniósł śmierć w wypadku samochodowym w Przetocznicy k. Krosna Odrzańskiego. 9 września 2015 r. zakończył się diecezjalny etap jego procesu beatyfikacyjnego. Miesiąc później dokumenty procesowe złożono w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych inaugurując tym samym rzymską fazę procesu.

 

 

 

 

480 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.