INAUGURACJA SEZONU KULTURALNEGO W FILHARMONII GORZOWSKIEJ

motyle5

fot. Łukasz Kulczyński 

Marzena Wieczorek, aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy i archeolog Stanisław Sinkowski zostali laureatami nagrody kulturalnej prezydenta Gorzowa. Uroczyste wręczenie „Motyli”- statuetki autorstwa Andrzeja Moskaluka, oraz nagrody finansowej (po 10 tys. zł brutto) odbyło się w Filharmonii Gorzowskiej.

Podczas gali w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska uroczyście zainaugurowano sezon kulturalny 2019/2020. Oprawę artystyczną stanowił koncert inaugurujący VII Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara.

Spośród zgłoszonych do tegorocznej Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. dziewięciorga kandydatów kapituła wybrała czworo, następnie rekomendowała dwoje – Marzenę Wieczorek i Stanisława Sinkowskiego. Prezydent Jacek Wójcicki zdecydował o przyznaniu „Motyli” właśnie tym osobom.

– Serdecznie gratuluję laureatom i nominowanym. „Motyle” przyznajemy już od 20 lat. Jest to nasz ukłon w stronę ludzi kultury, za których pracę serdecznie dziękuję – powiedział Jacek Wójcicki.

 Marzena Wieczorek – od 1995 roku aktorka Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie.

Stworzyła wybitne kreacje aktorskie, w tym m.in. w spektaklu Trzy razy Piaf w reżyserii Artura Barcisia, który był oficjalnym wydarzeniem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Zagrała w około 90 spektaklach dramatycznych, komediowych, muzycznych i bajkach. Brała udział w licznych projektach edukacyjnych gorzowskiego teatru. W 2008 roku była laureatką Pierścienia Melpomeny. Kreacja aktorska w monodramie Krzyk pozwoliła jej na uzyskanie wielu prestiżowych nagród na festiwalach i przeglądach teatralnych w Polsce. Zagrała w kilku filmach, m.in. Wiesława Saniewskiego Rozdarcie czy Marzeny Więcek Kolekcja sukienek. Za dokonania twórcze otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Kilkakrotnie została wymieniona w Subiektywnym spisie aktorów teatralnych. Ostatnio w „Edycji dwudziestej siódmej” Jacka Sieradzkiego.

 Kapituła zarekomendowała kandydaturę Marzeny Wieczorek za znaczące w skali kraju sukcesy artystyczne oraz wkład w rozwój kultury lokalnej, w tym budowanie prestiżu gorzowskiej sceny teatralnej. Zdaniem przewodniczącego Kapituły osoba pani Marzeny Wieczorek nobilituje nagrodę kulturalną ustanowioną przez miasto Gorzów Wlkp.

 Stanisław Sinkowski jest kustoszem Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., od ponad 43 lat pracuje w Dziale Archeologii. Jego dokonania badawcze przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy o osadnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem kultury łużyckiej w Dolinie Dolnej Warty. Prace ratownicze wynikające z nadzorów nad prowadzonymi w mieście inwestycjami były przyczyną unikatowych odkryć, niemających odpowiednika w Europie. Wieloletnie badania Stanisława Sinkowskiego dostarczyły materiału źródłowego do poznania dziejów naszego miasta. Jego badania archeologiczne przeprowadzone w ostatnim czasie, po pożarze gorzowskiego kościoła katedralnego, zaowocowały zabezpieczeniem kilku tysięcy zabytków pochodzących z XIV – XIX wieku. Jest autorem kilkudziesięciu popularnonaukowych i naukowych opracowań, będących efektem jego działań archeologicznych.

Kapituła zarekomendowała do nagrody kandydaturę Stanisława Sinkowskiego za istotny wkład do badań nad kulturą materialną i duchową społeczności zamieszkujących tereny dolnowarciańskie, w tym Gorzowa. Za dorobek i działania, które przyczyniły się do wzrostu wiedzy mieszkańców miasta o lokalnej historii oraz stanowią istotny wkład w kulturę materialną.

 

Wg:  Ewa Iwańska
Wydział Promocji i Informacji oraz Ina Czaińska
Wydział Kultury

 

 

 

221 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.