20 LAT PARAFII PW. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W GORZOWIE WLKP.

Ferdynand7Dzwon5NIEMCNIEM

Parafia pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela przy ul. Niemcewicza w Gorzowie Wlkp. powstała 1 lutego 2001 r. na mocy dekretu ówczesnego bp. ordynariusza Adama Dyczkowskiego z podziału parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ul. Żeromskiego. Stąd wraz z wiernymi na nowe miejsce przeszedł i pozostaje do dziś mianowany na proboszcza ks. Andrzej Tomys.

Wydzielony teren przynależny parafii wcześniej stanowił fragment zaplecza technicznego jednostki wojskowej stacjonującej przy ul. Myśliborskiej. Zaraz po wojnie był to 12. Kołobrzeski Pułk Piechoty, przemianowany w 1962 r. na 12. Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany, a następnie przekształcony w 4 Gorzowską Brygadę Zmechanizowaną im. gen. Piotra Szembeka, rozformowaną 30 grudnia 1998 r. W tym czasie zza wysokiego muru okalającego koszary wczesnym świtem dobiegały odgłosy musztry żołnierskiej, a ciszę nocną przerywały huki wystrzałów świadczące o ćwiczeniach odbywających się na poligonowych polach.

Po rozwiązaniu jednostki wojskowej budowle znajdujące się na działce nieprzydatne już do celów militarnych służą parafii. W obszernej hali garażowo – warsztatowej przeznaczonej dla wozów opancerzonych i czołgów obecnie mieści się kościół. Dawną wartownię adaptowano na plebanię.

Wystrój kościoła sprzyja modlitewnemu skupieniu. W ołtarzu głównym znajduje się figura Chrystusa. Po prawej stronie zainstalowano Tryptyk Maryjny. Jego centrum stanowi kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz po bokach obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej zwanej też Rokitniańską. Po lewej stronie znajduje się boczny ołtarz z relikwiarzem, obrazem i figurą Jana Pawła II. Są tu również relikwie i figura św. Jadwigi – patronki m.in. budujących się kościołów. Nad drzwiami do zakrystii wisi obraz bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Na ścianach bocznych znajdują się stacje Drogi Krzyżowej, obraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz inne emblematy religijne.

Krzyż na trzecie tysiąclecie

Pierwszą budowlą wzniesioną z inicjatywy ks. proboszcza Andrzeja Tomysa był 22 metrowy krzyż kratowy, mający wprowadzać mieszkańców i podróżnych w miasto oraz trzecie tysiąclecie. Krzyż kształtem nawiązujący do krzyża na Giewoncie, poświęcony przez bp. Edwarda Dajczaka 14 grudnia 2002 r. stanął tuż przy kościele.

Krzyż powstał na bazie poniemieckiego słupa energetycznego darowanego przez Waldemara Bonieckiego z Wawrowa. Do przekształcenia inżynierskiej budowli w obiekt sakralny oprócz W. Bonieckiego przyczynili się wierni poprzez swoje ofiary oraz dr Cezary Symonowicz, który zadbał o obliczenia konstrukcyjne i poprawność administracyjną całego zamierzenia. Żelaznemu szkieletowi artystyczną formę łączącą krzyż z elementami monstrancji nadał nieżyjący już artysta plastyk Mieczysław Rzeszewski. Krzyż dominuje nad niską powojskową zabudową jednostki i zabudową mieszkaniową osiedla Stasica.

Wkrótce po uruchomieniu parafii stało się też jasne, że niewielka plebania nie wystarczy na potrzeby duszpasterskie. Ks. probosz  podjął decyzję o jej rozbudowie. Nowy budynek został zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem dr Cezarego Symonowicza w taki sposób, że wraz z istniejącą już plebanią tworzą jednolitą całość architektoniczną. W dobudowanej części na parterze znajdują się sale katechetyczne oraz pomieszczenia pomocnicze. Piętro zajmują pokoje mieszkalne. Nowy budynek poświęcił bp. Edward Dajczak 9 listopada 2003 r. podczas mszy św. odpustowej.

Budowa nowego kościoła

Budowa nowego kościoła wynika z sytuacji powstałej po likwidacji jednostki wojskowej i planów rozbudowy miasta na rozległych po poligonowych terenach. Projekt nowej świątyni wykonał mgr inż. arch. Roman Ropela Architektoniczno-Urbanistyczna Pracownia Projektowa „ROMAX” w Gorzowie Wlkp. i konstruktor dr Cezary Symonowicz. Świątynia jest trójnawową budowlą utrzymaną w stylu neogotyckim z wysoką wieżą jako dominantą na zamknięciu widokowym ul. Broniewskiego. Symboliczny kamień węgielny pochodzący z grobu św. Piotra w Rzymie, został poświęcony przez  papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki apostolskiej 2 czerwca 1997 r. w Gorzowie Wlkp. Pierwsze prace ziemne przy budowie nowego kościoła ruszyły jesienią 2010 r. Kierownikiem budowy został inż. Ferdynand Czerniakiewicz (zmarły 31 października 2020 r. w wieku 79 lat). Na inspektora nadzoru powołano dr Cezarego Symonowicza (zmarły 28 marca 2018 r. w wieku 80 lat).

Solidna budowla powstaje stopniowo, wymaga czasu. Na obecnym etapie gmach kościoła jest zadaszony, posiada wieżę z dzwonem i kopułą, którą wieńczy krzyż. Poświęcenie krzyża miało miejsce w czwartek 4 maja 2017 r. Poświęcenia dokonał ks. prof. infułat Roman Harmaciński, w obecności wiernych, architekta Romana Ropeli, konstruktora i inspektora nadzoru Cezarego Symonowicza, wykonawcy Józefa Szcześniaka i kierownika budowy inż. Ferdynanda Czerniakiewicza oraz ks. proboszcza Andrzeja Tomysa. Dzień później, 5 maja 2017 r. konstrukcja kopuły wraz z krzyżem zostały zamontowane na wieży. Montaż dzwonu poświęconego 12 grudnia 2018 r. przez bp. ordynariusza Tadeusz Lityńskiego nastąpił 13 grudnia 2018 r. tj. w roku, w którym obchodzono 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 40-lecie wyboru kardynała z Krakowa Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Dzwon wykonany w ludwisarni Zbigniewa Felczyńskiego zawiera m. in. napisy upamiętniające te ważne rocznice.

Kościół wtopiony jest w osiedle Staszica. W dzień, łagodny dźwięk dzwonu sygnalizuje określone godziny. Po zapadnięciu zmroku podświetlona wieża i krzyż orientują w labiryncie koszarowych i osiedlowych dróg.

Tekst i foto Helena Tobiasz

Zdjęcia:

– Poświęcenie krzyża 4 maja 2017 r. przed zamontowaniem na wieży, w kolejności, pierwszy z prawej: wykonawca Józef Szcześniak, kierownik budowy inż. Ferdynand Czerniakiewicz, ks. proboszcz Andrzej Tomys, ks. prof. Roman Harmaciński, architekt mgr inż. Roman Ropela, konstruktor i inspektor nadzoru dr Cezary Symonowicz;

– Dzwon 100-lecia niepodległości i 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową umieszczony w wieży;

– Nowy kościół na zamknięciu widokowym ul. Broniewskiego;

– Widok na zabudowę kościelną od strony głównej bramy przy ul. Niemcewicza.

Więcej w KAI  https://ekai.pl/proboszcz-w-ub-roku-wiekszosc-parafian-odeszla-do-pana-bez-przygotowania-duchowego-d596715/

916 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.