EKUMENICZNE SPOTKANIE W KLUBIE INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W GORZOWIE WLKP.

KIKZenon

 Modlitwy o pokój i pojednanie podczas ekumenicznego spotkania Klubu Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wielkopolskim 14 stycznia, zdominowały noworoczne życzenia członków i przyjaciół klubu, którzy spotkali się na dorocznym opłatku w sali Jana Pawła II w parafii katedralnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wikariusz biskupi ks. dr Zbigniew Kobus,  ks. Dariusz Chudzik z kościoła chrześcijan baptystów oraz prof. Paweł Leszczyński w zastępstwie bp. Mirosława Woli z kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Ks. Dariusz Chudzik przypomniał fragment z Pisma Świętego, mówiącego o tym, że wśród swoich Jezus Chrystus nie został rozpoznany: „Przebywał na świecie i dzięki Niemu świat powstał, ale świat Go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi Go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga…” . Duchowny wyjaśnił, że ten fragment mówi o Panu Jezusie, który przyszedł na ziemię i nie był rozpoznany – „myślę, że to trwa cały czas w świecie i w naszym kraju, że Jezus jest nierozpoznany jako Bóg jako ten który chce sprawować rządy w naszym życiu. Życzę wszystkim, abyśmy doświadczali i przyjmowali w naszym życiu Jezusa w rodzinach i społeczeństwie, abyśmy doświadczali pokoju i radości z panowania Jezusa Chrystusa wnaszych sercach” – powiedział ks. Chudzik.

Obecna na spotkaniu poseł Krystyna Sibińska życząc wspólnego rozwiązywania problemów aby stawać się jednością,  przekazała na ręce prezesa KIK-u Jolanty Mijas-Król egzemplarz Pisma Świętego Nowego Testamentu w ekumenicznym przekładzie, który powstawał w okresie 30 lat, zapoczątkowany w czasie stanu wojennego, a współpracowali przy nim przedstawiciele kościołów chrześcijańskich.

Natomiast prof. Leszczyński – sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej oddziału gorzowskiego zaprosił na nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się w gorzowskiej katedrze 18 stycznia o godz. 18. Podsumował także spotkania ekumeniczne, które odbyły się w ostatnim czasie w Gorzowie, były to m.in. debata z przedstawicielami kościołów rzymsko – katolickiego i prawosławnego, spotkanie z o. Tomaszem Dostatnim czy z Martą Titaniec reprezentantką Caritas  w kontekście jej refleksji dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Do udziału w modlitewnym nabożeństwie zapraszał także ks. dr Zbigniew Kobus – proboszcz katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który zapewnił, że modlitewne spotkanie jest bardzo dobrze przygotowane, poprzedzone dwukrotnymi rozmowami z przedstawicielami chrześcijańskich wspólnot działających na terenie Gorzowa.

Chór „Wrzosy” działający przy Miejskim Centrum Kultury ubogacił spotkanie śpiewając kolędy, natomiast gorzowski poeta Zenon Cichy zaprezentował bożonarodzeniową poezję. Członkowie i przyjaciele Klubu otrzymali informator wydany przez gorzowski KIK, w którym znalazły się najważniejsze wydarzenia z kroniki gorzowskiego oddziału.

W tym roku Tydzień Ekumeniczny przebiega pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” nawiązującym do fragmentu z 2. Listu św. Pawła do Koryntian (5, 14-120).

 Nabożeństwa ekumeniczne w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbywać się będą 18 stycznia w Gorzowie Wlkp., nabożeństwu przewodniczyć będzie bp Tadeusz Lityński, kazanie wygłosi bp Mirosław Wola – luteranin. 20 stycznia w  WSD Paradyżu o godz. 17.30, przewodniczyć będzie ks. Grzegorz Chojnacki, kazanie wygłosi ks. Dariusz Lik – luteranin. 25 stycznia w Zielonej Górze a w  kościele pw. Ducha Świętego o godz. 18.30, przewodniczyć będzie bp Stefan Regmunt, kazanie wygłosi ks. Dariusz Lik.

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan obchodzony jest w Polsce i w wielu innych krajach co roku w dniach 18-25 stycznia. W Kościele katolickim w Polsce poprzedza go Dzień Judaizmu – 17 stycznia. Po jego zakończeniu, 26 stycznia, obchodzi się natomiast Dzień Islamu.

Także w KAI: https://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=532430

1,362 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.