2 LUTEGO – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

Bp P. SOcha

Fot. Grzegorz Milewski

„Nasza diecezja powinna być wdzięczna za budowanie fundamentów wiary na tym terenie” – mówił podczas Mszy św. w Dniu Życia Konsekrowanego senior diecezji zielonogórsko – gorzowskiej bp Paweł Socha, który przewodniczył Eucharystii u o.o kapucynów w parafii św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wielkopolskim.

Bp Socha prosił wiernych o modlitwę w intencji osób życia konsekrowanego i dziękował siostrom zakonnym i kapłanom za posługę, przypominając, że po wojnie właśnie na terenie Ziem Zachodnich, kiedy brakowało kapłanów, pracowało tu ponad 800 sióstr. W samym Gorzowie było ok. 100. Natomiast w całej diecezji 1/3 kapłanów pochodziła z rodzin zakonnych. „Wtedy posługiwali z całym oddaniem dla ludu ze Wschodu. Tym bardziej nasza diecezja powinna być wdzięczna za budowanie fundamentów wiary na tym terenie. Księża jeździli od wioski do wioski na rowerach, mieliśmy tu pionierów i męczenników” – przypomniał duszpasterz, zauważając, że dziś jest więcej kapłanów diecezjalnych, natomiast wielu zakonnych wyjechało za wschodnią granicę i do innych placówek zagranicznych.

Obecnie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pracuje blisko 200 sióstr z 21 zgromadzeń zakonnych oraz ok. 100 zakonników z 10 zgromadzeń. 4 kobiety zostały włączone do stanu dziewic konsekrowanych, 2 – do stanu wdów konsekrowanych.

Życie konsekrowane polega na doskonalszym oddaniu się Chrystusowi. Dokonuje się ono najczęściej poprzez złożenie ślubów zobowiązujących do zachowania tzw. rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wierni powołani do tego stanu życia stają się członkami zgromadzeń zakonnych lub wybierają którąś z indywidualnych form życia konsekrowanego. Poszczególne zgromadzenia zakonne realizują swą misję angażując się bądź w działalność ewangelizacyjną, duszpasterstwo, posługę na rzecz ubogich i potrzebujących, albo poświęcając się wyłącznie modlitwie.
W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół wspomina przyniesienie Dzieciątka Jezus do świątyni jerozolimskiej, gdzie na jego spotkanie wychodzą Symeon i Anna, przedstawiciele ludu Izraela rozpoznający w Jezusie oczekiwanego Mesjasza i Zbawiciela wszystkich narodów. W tym dniu wierni gromadzący się w kościołach biorą udział w procesji ze świecami, co ma wyrażać ich gotowość na spotkanie z Chrystusem oraz pragnienie prowadzenia takiego życia, w którym inni ludzie mogą dostrzec światło Chrystusa.

615 total views, 1 views today

„MISJONARZ SZCZĘŚCIA” – KONCERT KU CZCI KS. ANDRZEJEWSKIEGO W 1. ROCZNICĘ ŚMIERCI

KS. Andrzejewski 0091KS. Andrzejewski 0121

„Misjonarz szczęścia”, pod takim tytułem w Filharmonii Gorzowskiej odbył się 29 stycznia wieczorem, koncert dedykowany pamięci ks. Witolda Andrzejewskiego, legendarnego kapelana gorzowskiej „Solidarności” w 1. rocznicę śmierci. Filharmonia wypełniona była po brzegi, a bilety sprzedane długo przed terminem. Koncert nagrywała Telewizja „Trwam”.

Składający się z pięciu części, muzyczny program w wykonaniu filharmoników gorzowskich pod dyr. Moniki Wolińskiej, zawierał tematykę: wspomnień o teatrze, o ludziach, wolności, o kapłaństwie i pamięci. To wszystko uświetniła muzyka oraz fragmenty wywiadów z ks. Andrzejewskim. Fragmenty listów kapłana oraz poezję ks. Jana Twardowskiego prezentowała aktorka Alina Czyżewska, rozpoczynając spotkanie wierszem „Było”.

W foyer rozmieszczona została wystawa fotografii z różnych okresów życia księdza, a w gablotach znalazły się pamiątki i fotografie udostępnione przez Janusza Dreczkę – wiceprezydenta Gorzowa Wlkp. , który w przeszłości należał do Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez ks. Andrzejewskiego. Janusz Dreczka był także konferansjerem koncertu.

Więcej o Koncercie na: http://ekai.pl/diecezje/zielonogorsko-gorzowska/x96527/gorzow-wlkp-misjonarz-szczescia-koncert-w-rocznice-smierci-ks-andrzejewskiego/

 

 

891 total views, no views today

„70 LAT DZIEDZICTWA ARCHIWALNEGO NA ZIEMIACH ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH” – OTWARTO WYSTAWĘ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

AP1AP11Irek na wystawieZ wiceprezydentem i dyrektorem1

„70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych” – to tytuł wystawy, którą otwarto 29 stycznia w Archiwum Państwowym, w przeddzień obchodów, Dnia Pamięci i Pojednania w Gorzowie Wielkopolskim.
Na wystawie zorganizowanej przez AP we Wrocławiu zaprezentowano dorobek polskich archiwów państwowych ale także kościelnych i diecezjalnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Wystawa prezentuje dorobek polskich archiwów państwowych ale także kościelnych i diecezjalnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Została przygotowana przez dr Grażynę Trzaskowską z Archiwum Państwowego we Wrocławiu w oparciu o materiały nadesłane z archiwów znajdujących się na ziemiach zachodnich i północnych Rzeczpospolitej. Prezentuje trudne początki i współczesność archiwów polskich. Wystawa pokazuje także polskich archiwistów zaangażowanych w zabezpieczanie dziedzictwa archiwalnego. Gorzów jest trzecim miastem po Wrocławiu i Szczecinie, w którym można oglądać wystawę. Czynna będzie do końca lutego.

Chociaż w gromadzeniu odnajdywanych akt było wiele przypadkowości, to nie było zjawiska niszczenia zastanego dziedzictwa, w tym archiwalnego. My Polacy staraliśmy się zabezpieczyć to co znaleźliśmy, być może sporadyczne przypadki jakiejś bezmyślności się gdzieś zdarzyły ale światowej polityki niszczenia na pewno nie było – powiedział dyr. Dariusz Rymar, który wspomniał, że pierwszy kierownik AP w Gorzowie Wlkp. , Kazimierz Bielecki podobno w miejscowości Dyszno znalazł rękopis Goethego. O tym Bielecki napisał w publikacji, jednak do tej pory nie udało się dyr. Rymarowi potwierdzić tej informacji.

Ponieważ Gorzowowi przypadła w tej wystawie tylko jedna plansza, więc pracownicy gorzowskiego oddziału poszerzyli ją o dodatkowe informacje i eksponaty. „W gablotach pokazaliśmy dokumenty od roku 1950, sprawozdania , pisma dotyczące problemów lokalowych, organizacji i popularyzacji wystaw a także przedmioty związane z gorzowskim archiwum, meble, maszyny do pisania, plakaty i fotografie” – powiedziała Anna Jodko z AP w Gorzowie Wlkp. .

994 total views, 1 views today

„MIT EUROPY” – WYSTAWA W SPICHLERZU

Wernisaż poplenerowy odbędzie się 5 lutego 2016 r. o godz. 17.00
w Spichlerzu przy ulicy Fabrycznej 1-3 w Gorzowie Wielkopolskim
MIT EUROPY
Dwunastu artystów z Niemiec, Belgii i Polski przyjęło zaproszenie zamku w Beeskow, Wspólnoty Niemieckojęzycznej w Belgii oraz Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim do wzięcia udziału w Otwartym Plenerze Artystycznym „Mit Europy”. Pracownie artystyczne oraz sielankowy dziedziniec zamku w Beeskow stanowiły inspirujące kulisy oraz stworzyły z jednej strony okazję do wykreowania swobodnej przestrzeni do pracy z dala od własnego atelier i codziennych spraw, a z drugiej strony także okazję do pracy z innymi artystami, gromadzenia inspiracji do pracy twórczej i wspólnych rozmów.
Od 25 lat region Odra-Szprewa łączy partnerstwo ze Wspólnotą Niemieckojęzyczną w Belgii. Z okazji tego jubileuszu Peter Augenbroe, Michał Bajsarowicz, Willi Filz, Józef Kodź, Stefanie Krings, Eric Legrain, Zbigniew Olchowik, Wojciech Plust, Matthias Steier, Rostyslav Voronko, Hans-Georg Wagner i Ulla Walter podczas dwutygodniowego pleneru artystycznego w zamku Beeskow zajmowali się „mitem Europy”. Artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki mogli sami zadecydować, w jaki sposób zrealizować temat i na jakich treściach się skupić. Celem i ambicją pleneru było przyczynienie się przy użyciu środków, jakie oferują sztuki piękne, do tworzenia tożsamości europejskiej, która pozwala odnaleźć wspólnotę między „starą” a „nową” Europą z dala od biurokracji i narodowości utożsamianej z przynależnością państwową.
„Mit Europy” oferował wyjątkowo bogaty potencjał treści, sięgający od europejskiego świata obrazów starożytnej Grecji, poprzez wojny religijne, okres oświecenia, aż po nowoczesną Europę z jej społecznymi, ekonomicznymi i socjalnymi utopiami oraz bardzo aktualnym tematem wolności. Całą panoramę obrazów i historii, które miały być dla artystów jedynie inspiracją. W ten sposób powstał szereg prac, od miedziorytu, malarstwa i kolaży aż po rzeźby, które są tak różnorodne, jak źródła inspiracji i opracowane zakresy tematyczne. Wybór wszechstronnych i zróżnicowanych dzieł będących efektem tego spotkania prezentowany jest w ramach wystawy zarówno w Eupen (Belgia), Gorzowie Wielkopolskim (Polska), jak i w Beeskow (Niemcy).

697 total views, no views today

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Święto Ofiarowania Pańskiego, przypadające 2 lutego jest jednocześnie Dniem Życia Konsekrowanego. Tego dnia o godz. 18.00 specjalna Msza św. gromadząca zakonników i zakonnice oraz inne osoby życia konsekrowanego z południowej części diecezji zostanie odprawiona pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego w zielonogórskiej kaplicy ojców franciszkanów w Zielonej Górze. Osoby konsekrowane z północnej części diecezji zgromadzą się na wspólnej liturgii pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta w kościele ojców kapucynów w Gorzowie Wlkp. również o godz. 18.00.

Ofiary zbierane do puszek 2 lutego w parafiach całej diecezji będą przeznaczone na potrzeby zakonów kontemplacyjnych.
Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego okolicznościowy list wystosowali do wiernych polscy biskupi. W liście tym, zatytułowanym „Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia”, przypominają oni, że „w głoszeniu orędzia o Bożym Miłosierdziu wielką rolę odegrały i odgrywają osoby konsekrowane. Ich życie jest także ofiarowaniem siebie, ale nie dla samej ofiary, lecz po to, by poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo doświadczać miłosierdzia i dzielić się nim z innymi. Nie ma bowiem miłosierdzia bez poświęcenia i ofiary, wyrzeczenia się własnych planów, ambicji i dóbr.” Biskupi przywołują dwie postacie polskich świętych z grona osób konsekrowanych: św. Faustynę Kowalską i św. Maksymiliana Kolbego. Święci ci stali się szczególnymi świadkami miłosierdzia. Św. siostra Faustyna poprzez przekazanie światu orędzia o Bożym Miłosierdziu, św. Maksymilian – poprzez ofiarę własnego życia.
Życie konsekrowane polega na doskonalszym oddaniu się Chrystusowi. Dokonuje się ono najczęściej poprzez złożenie ślubów zobowiązujących do zachowania tzw. rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wierni powołani do tego stanu życia stają się członkami zgromadzeń zakonnych lub wybierają którąś z indywidualnych form życia konsekrowanego. Poszczególne zgromadzenia zakonne realizują swą misję angażując się bądź w działalność ewangelizacyjną, duszpasterstwo, posługę na rzecz ubogich i potrzebujących, albo poświęcając się wyłącznie modlitwie.

Aktualnie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pracuje około 200. sióstr z 21 zgromadzeń zakonnych oraz ok. 100. zakonników z 10 zgromadzeń, 4 kobiety zostały włączone do stanu dziewic konsekrowanych, 2 – do stanu wdów konsekrowanych.

W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół wspomina przyniesienie Dzieciątka Jezus do świątyni jerozolimskiej, gdzie na jego spotkanie wychodzą Symeon i Anna, przedstawiciele ludu Izraela rozpoznający w Jezusie oczekiwanego Mesjasza i Zbawiciela wszystkich narodów. W tym dniu wierni gromadzący się w kościołach biorą udział w procesji ze świecami, co ma wyrażać ich gotowość na spotkanie z Chrystusem oraz pragnienie prowadzenia takiego życia, w którym inni ludzie mogą dostrzec światło Chrystusa.

Ten dzień nazywany jest także świętem Matki Boskiej Gromnicznej.

 

559 total views, no views today

„MISJONARZ SZCZĘŚCIA” KONCERT DEDYKOWANY ŚP. KS. ANDRZEJEWSKIEMU

Dyr Wolińska i dyr Chodarcewicz1

Na zdj. Dyr Monika Wolińska i z-ca dyr FG Adriana Chodarcewicz

Koncertem „Misjonarz szczęścia” w Filharmonii Gorzowskiej, rozpoczną się 29 stycznia obchody pierwszej rocznicy śmierci ks. Witolda Andrzejewskiego w Gorzowie Wielkopolskim.
Składający się z pięciu części muzyczny program będzie zawierał tematykę: wspomnień o teatrze, o ludziach, wolności, o kapłaństwie i pamięci. „To wszystko uświetni piękna muzyka a także fragmenty wywiadów z ks. Witoldem, fragmenty jego listów oraz fragmenty wierszy” – powiedziała podczas konferencji prasowej z-ca dyr. FG Adriana Chodarcewicz
Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa, zorganizowana dzięki życzliwości wiceprezydenta Janusza Dreczki. Będzie to wystawa zdjęć, z różnych okresów życia księdza, będą archiwa, pamiątki, dowody materialne. Wszystko do obejrzenia w gablotach. Cały koncert będzie nagrywany i transmitowany przez Telewizję Trwam. Koncert poprowadzi Janusz Dreczka, wiersze i listy zaprezentuje Alina Czyżewska.
„Takim rocznicowym koncertom towarzyszy często smutek. I będą tu momenty refleksji w muzyce, będzie śmierć Azy z I suity „Peer Gynt”, czy Samuela Barbery Adagio na smyczki.
Ponieważ ksiądz był kolorową postacią, i na pewno jest tu i się do nas uśmiecha, będą więc i momenty radosne takie jak cudowna Medytacja Julesa Masseneta, Pavane Gabriela Faure i na koniec niespodzianka Ennio Morricone – Nella Fantasia z filmu „Misja” – poinformowała dyrygent Monika Wolińska
Wystąpią filharmonicy gorzowscy, na skrzypcach grać będzie Maksym Dondalski, Eike Schafer na oboju.

580 total views, no views today

OBCHODY 1. ROCZNICY ŚMIERCI KS. WITOLDA ANDRZEJEWSKIEGO

Msze św. , koncert, program telewizyjny, wieczór poetycko – muzyczny oraz konferencja złożą się na obchody pierwszej rocznicy śmierci ks. prałata Witolda Andrzejewskiego – legendarnego kapelana NSZZ „Solidarność”. Obchody potrwają od 29 do 31 stycznia.

W Filharmonii Gorzowskiej 29 stycznia koncertem pt. „ Misjonarz szczęścia” rozpocznie się rocznicowe wspomnienie dedykowane ks. Witoldowi. Orkiestra FG pod dyr. Moniki Wolińskiej wykona utwory Gabriela Faure, Samuela Barbera, Julesa Masseneta, Krzysztofa Pendereckiego, Edwarda Griega i Ennio Morricone.

Następnego dnia wyemitowany zostanie program w lokalnej telewizji Teletop pt. „Pan Cogito i cząstka różańca”. Będzie to wcześniej nagrany spektakl, w którym m.in. znajdą się wypowiedzi ks. Andrzejewskiego z czasów, gdy pracował w teatrze i spotykał się ze Zbigniewem Herbertem, który w gorzowskim teatrze w latach 60. tych był kierownikiem literackim.
Postać ks. Andrzejewskiego zagra gorzowski aktor Michał Anioł. Wystąpią także Teresa Lisowska, Jan Mierzyński i Artur Nełkowski.

Jan Tomaszewicz – dyr. gorzowskiego teatru, w rozmowie z milpress, powiedział, że po śmierci księdza otrzymał wiele zdjęć, także jego ojca, który zginął w Katyniu. „ Ważnym elementem emocjonalnym jest sutanna kapłana, przekazana teatrowi. Dostałem wiele zdjęć księdza, także tych z dzieciństwa i chcę je wykorzystać w tym filmie. A wszystko dzieje się na scenie, na której on pracował” – powiedział dyr. Tomaszewicz. Wykorzystana zostanie również płyta, wydana z okazji Roku Zbigniewa Herberta, na której obok Anny Seniuk, Zbigniewa Zapasiewicza, Krzysztofa Kolbergera i gorzowskich aktorów, poezję wielkiego poety, czyta ks. Witold Andrzejewski.

W tym samym dniu o godz. 16.30 w Instytucie Bp. Wilhelma Pluty, rozpocznie się spotkanie zatytułowane „Ksiądz Witold Andrzejewski, kapelan Gorzowskiej „Solidarności””. Sylwetkę kapłana przedstawi dr Marek Rusakiewicz. Odtworzony zostanie apel kapelana do delegatów zjazdu Gorzowskiej „Solidarności”. Na zakończenie odprawiona zostanie Msza św.

Andrzejewski Instutut Pluty111

Natomiast na 31 stycznia Akcja Katolicka przygotowała montaż słowno – muzyczny, który odbędzie się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w którym ks. Andrzejewski był proboszczem. Wieczór rozpocznie się archiwalną modlitwą „Anioł Pański” i rozważaniami ks. Andrzejewskiego, które duszpasterz prowadził w Radiu „Gorzów” Plus. Następnie aktorzy Teatru im. Juliusza Osterwy czytać będą poezję ks. Jana Twarowskiego, Zbigniewa Herberta i Romana Brandstaettera. Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie Szkoły Muzycznej I st. im. Władysława J. Ciesielskiego pod kier. dyr. Lecha Serpiny.

Ks. W. Andrzejewski plakat

Ks. Andrzejewski urodził się 5 kwietnia 1940 r. w Kownie. Jego ojciec, również Witold, zginął w Katyniu.
Ks. Andrzejewski był współtwórcą gorzowskiej „Solidarności”, twórcą Duszpasterstwa Akademickiego, inicjatorem Mszy św. za Ojczyznę i pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Pełnił funkcję kapelana policjantów, żołnierzy Armii Krajowej, bibliotekarzy oraz „wilniuków” i „lwowiaków”. W 2007 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

W 2009 r. w 20. rocznicę wolnych wyborów, ks. Witold Andrzejewski obok pierwszych parlamentarzystów otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego. Dwa lata wcześniej, z okazji 750-lecia grodu nad Wartą, został Honorowym Obywatelem Gorzowa Wielkopolskiego.

Od 1989. r. był proboszczem parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zanim został księdzem studiował polonistykę, skończył szkołę teatralną, pracował w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. . Przez dziesięć lat w samo południe prowadził w Radiu „Gorzów” rozważania przed modlitwą Anioł Pański.

Zmarł po ciężkiej chorobie 30 stycznia ub. roku. Prezydent Bronisław Komorowski pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Żwirowej obok swojej matki.

728 total views, 1 views today