KONFERENCJA O PORADNICTWIE RODZINNYM W INSTYTUCIE BP W. PLUTY W GORZOWIE WLKP.

PORADNICTWO RODZINNE 004

Mszą św. 12 grudnia w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim pod przewodnictwem seniora bp. Pawła Sochy zainaugurowano konferencję pod hasłem: „Poradnictwo rodzinne – wczoraj, dziś i jutro”, która odbywała się w Pałacu biskupim w Instytucie im. bp Wilhelma Pluty.

O działalności poradnictwa rodzinnego w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej mówili duchowni oraz doradcy. Konferencję zorganizował Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze.

W homilii bp Socha powiedział, że doradcy rodzinni są świadkami wiary i miłości, „taką macie pełnić rolę wobec tych, do których Bóg posyła was z posłannictwem świadectwa ale także z mądrością i prawdą o małżeństwie”.

Natomiast podczas konferencji w Instytucie bp. Wilhelma Pluty, hierarcha przypomniał o znaczeniu jego nauk. Tematem prelekcji były: Struktury poradnictwa rodzinnego w nauczaniu bp. Pluty”. Bp Pluta był przewodniczącym Episkopatu do spraw małżeństwa i rodziny. W swojej pracy obok rodziny i małżeństwa, największy akcent kładł na formację kapłanów. Twierdził, że jaki jest kapłan, taka będzie duchowość diecezji. Podobnie, jacy będą rodzice, takie będą dzieci – mówił bp Socha, przypomniał także religijną i patriotyczną rodzinę błogosławionego, którą znał osobiście, wspominał lata, w których współpracował bezpośrednio z bp. Plutą. Przypominał długie debaty, które czasem kończyły się tym, że rano w drzwiach bp Socha znajdował karteczkę, na której bp Pluta zostawiał informację: „to, o czym rozmawialiśmy wczoraj, to była tylko hipoteza”.

Ks. Jan Pawlak – diecezjalny duszpasterz rodzin, kontynuując prelekcję rozpoczętą przez bpa Sochę także wspominał swoje spotkanie z bp. Plutą. Ówczesny bp diecezji gorzowskiej przyjechał do parafii z decyzją skierowania ks. Pawlaka na studia do Rzymu. Ponieważ biskupowi się nie odmawia – powiedział ks. Pawlak, dlatego skończyłem studia nad Małżeństwem i Rodziną właśnie w Rzymie, ks. Pawlak w swoim wykładzie omówił początki diecezjalnego duszpasterstwa rodzinnego, przypominając także ludzi, którzy je tworzyli.

W następnej kolejności prelekcję o poradnictwie rodzinnym w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej w pierwszych latach działalności, wygłosiła Maria Pawłowska.

Wykład zatytułowany: „Obraz współczesnego poradnictwa w perspektywie doradcy” przedstawili Mariusz i Marzena Kruszakinowie. Natomiast ks. Mariusz Dudka podjął temat: „Współczesny narzeczony”.

Agnieszka Tokarz omówiła temat: ”Model poradni rodzinnej – stan aktualny i wyzwania na przyszłość”.

Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin jest częścią posługi duszpasterskiej kościoła katolickiego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, której celem jest świadczenie pomocy osobom pragnącym przygotować się do przyjęcia sakramentu małżeństwa, towarzyszenie małżonkom i rodzicom w odkryciu piękna i godności ich powołania, przychodzenie z pomocą w trudnościach i kłopotach na drodze realizacji tego powołania
Wydział duszpasterstwa rodzin obejmuje wspólnoty: Domowy Kościół, Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych, Spotkania Małżeńskie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”. Podejmuje krucjaty modlitewne: Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, Krucjatę modlitw w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem.

707 total views, 1 views today

Obraz

INAUGURACJA ROKU MIŁOSIERDZIA w KATEDRZE GORZOWSKIEJ

Inauguracja Roku Miłosierdzia

Montażem słowno – muzycznym pod nazwą „Nie bójmy się kochać”, w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej i recytacją Teresy Lisowskiej, aktorki Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim zainaugurowany został 8 grudnia Rok Miłosierdzia Bożego w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Uroczystość przygotował Klub Inteligencji Katolickiej koło gorzowskie, którego prezesem jest Jolanta Mijas-Król.
Bezpośrednio po wieczornej Eucharystii słowo wprowadzające przed koncertem wygłosił proboszcz gorzowskiej fary ks. dr Zbigniew Kobus – wikariusz biskupi, który przypomniał, że oficjalne rozpoczęcie Jubileuszu Miłosierdzia nastąpi 13 grudnia. Wtedy to w wyznaczonych kościołach otwarte zostaną Bramy Miłosierdzia, przez które będą mogli przechodzić wierni aby zgodnie z pragnieniem papieża uzyskać odpust zupełny.
„ Jubileusz Miłosierdzia, jest m.in. po to aby odkrywać Boże Miłosierdzie, o którym tak dużo jest w Piśmie Św. , w pieśniach, poezji czy literaturze, a także po to by ludzie zdawali sobie sprawę o mocy Miłosierdzia. Byśmy odrzucili obraz Boga, który czeka na nasze upadki a widzieli Stwórcę pełnego dobroci i miłości” – mówił ks. Kobus, podkreślając, że mamy być otwarci postępowaniem na drugiego człowieka.
W inauguracyjnym koncercie wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I st. im. Władysława Ciesielskiego, pod kierunkiem dyr. szkoły Lecha Serpiny. Opracowanie muzyczne przygotowała Joanna Jedut-Jabłońska. W programie znalazły się m.in utwory Leonarda Koena, Ludviga van Beethovena, Francisa Lai. Występ rozpoczął się „Barką” a zakończył „Pieśnią o miłości”.
Między utworami muzycznymi aktorka Teresa Lisowska recytowała Pierwszy List do Koryntian „Hymn o miłości”, wiersze wybrane ks. Jana Twardowskiego, myśli wybrane z Dzienniczka s. Faustyny i ks. Michała Sopoćki: Zaufałem Twemu Miłosierdziu i Myśli na każdy dzień.
Zgodnie z wolą Ojca Świętego Rok Jubileuszowy zakończy się w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 20 listopada 2016 r.

967 total views, no views today

„ZRÓŻNICOWANIE ETNOGRAFICZNE REGIONU GORZOWSKIEGO” – WYSTAWA W GORZOWSKIM SPICHLERZU

„Zróżnicowanie etnograficzne regionu gorzowskiego” to tytuł wystawy zorganizowanej przez Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego oraz Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, w gorzowskim Spichlerzu przy ul. Fabrycznej.

Ekspozycję otworzył w piątek, 4 grudnia o godz. 17.00, bez witania oficjeli, z powodu ich braku Lech Dominik kierownik działu Edukacji i Promocji Muzeum Lubuskiego. O zbiorach i specyfice regionu gorzowskiego mówił kurator wystawy etnograf Mirosław Pecuch oraz kierownik działu Historii Monika Kowalska. Wynika ona z uwarunkowań historycznych, kiedy to po 1945 r. ziemię gorzowską zasiedlili przybysze m. in. z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, Polesia i Galicji Wschodniej oraz Łemkowszczyzny. Eksponaty pochodzą ze zbiorów zgromadzonych w dziale Etnografii i prezentują kulturę tych właśnie grup osadniczych – wyjaśniał dr Pecuch.

Wystawę tworzą ozdobne stroje ludowe, instrumenty muzyczne, przedmioty codziennego użytku, różnego rodzaju makatki, kilimy, mapy i zdjęcia. Wśród strojów wyróżnia się haftowany kobiecy strój wileński i aksamitne gorsety z Łemkowszczyzny.

Wystawę na parterze Spichlerza przy ul. Fabrycznej 1-3 można zwiedzać do 26 stycznia 2016 r.

Tekst i foto Helena Tobiasz

795 total views, no views today

ORĘDZIE BISKUPÓW 50 lat TEMU – KONFERENCJA W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM

 „UDZIELAMY WYBACZENIA I PROSIMY O NIE” KONFERENCJA W ARCHIWUM

  

„Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich”, pod takim tytułem 9 grudnia 2015 r. w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja poświęcona temu wydarzeniu.

Realia tamtych czasów, zaledwie 20 lat po wojnie przedstawił prof. dr hab. Czesław Osękowski z Uniwersytety Zielonogórskiego w wykładzie „Wpływ Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku na stosunki polsko-niemieckie”.

Bp Paweł Socha jako świadek historii wspominał w wykładzie „Orędzie w mojej pamięci”, że list miał przede wszystkim wymiar religijny i duchowy. Jego celem było wyjaśnienie na czym polega miłość chrześcijańska. A wypłynął w kontekście zaproszenia hierarchów niemieckich na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Z tego ducha wywodzi się końcowe zdanie: „W tym jak najbardziej chrześcijańskim i jak najbardziej ludzkim duchu, wyciągamy do was, siedzących na ławach kończącego się Soboru nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. List biskupów potraktowano jako pretekst do walki z Kościołem. Władze komunistyczne potępiały postawę Kościoła katolickiego, wskazywały na fałszowanie dziejów, a także dążyły do poróżnienia i skłócenia biskupów oraz wiernych z hierarchami. W gazetach pojawiały się nagłówki typu „Biskupi zdrajcami”. Biskup Socha wyjaśnił też, że list był sporządzony w języku niemieckim i władze chroniły dostępu do jego treści, chodziło by obywatel polski nie dowiedział się o przedstawionej w nim historii stosunków polsko-niemieckich na przestrzeni 1000 lat.

Ks. dr hab. Robert Kufel z Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze omówił temat „Archiwalia dotyczące orędzia zgromadzone w Archiwach diecezji w Zielonej Górze”. Ks. Kufel powiedział, że znajduje się tam siedem dokumentów przedstawiających relację strony kościelnej, są m. in. korespondencje prymasa Wyszyńskiego z Władysławem Gomułką i Józefem Cyrankiewiczem.

Ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz w prelekcji pt. „Bp. Jerzy Stroba a Orędzie” podkreślił, że genialnym w skutkach okazał się pomysł kardynała Stefana Wyszyńskiego skierowania na tzw. Ziemie Odzyskane biskupów z rodowodem Śląskim. Znali oni dobrze mentalność i język niemiecki. Głównym autorem listu był biskup wrocławski Bolesław Kominek, ale nad jego treścią pracowali przez dwa lata również biskupi: Stroba i Czapliński, a pracami koordynował kard. Karol Wojtyła.

Dr Zbigniew Stanuch z Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Szczecinie w prelekcji „Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. w świetle materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej” poinformował, że w zasobach archiwalnych wyodrębnione jest 56 tomów akt poświęconych orędziu. Są to materiały operacyjne, administracyjne oraz zbiory biblioteczne.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim dr hab. Dariusz A. Rymar przedstawił temat: „Orędzie jako źródło współpracy polsko-niemieckiej na przykładzie Gorzowa”. Dyrektor Rymar skupił się głównie na zawiązującej się współpracy Gorzowa z dawnymi mieszkańcami miasta oraz archiwaliach opisujących te wydarzenia przez Służbę Bezpieczeństwa. Kontakty zapoczątkował urodzony w 1914 r. w niemieckim jeszcze Gorzowie Hans Beske – radca ministerialny, inicjator powołania ziomkostwa landsberczan BAG. Pierwszy raz po wojnie radca Beske wraz z żoną Barbarą był w Gorzowie w kwietniu 1970 r., został wówczas przyjęty przez bp. Wilhelma Plutę. Później, aż do 1984 r. odwiedzał Gorzów jeszcze wielokrotnie. W 1983 r. uczestniczył w uroczystościach 25-lecia sakry biskupiej Wilhelma Pluty w Rokitnie. Wtedy spotkał się z prezydentem Mariuszem Erdmanem i przedstawicielami środowisk twórczych. Kontakty te zaowocowały dwujęzyczną publikacją w 1982 r. „Drogi ku sobie”.  Hans Beske zmarł w 1985 r.

Rangi wydarzeniu dodała obecność bezpośrednich świadków wydarzeń z tamtych lat. Regionalista i germanista Jerzy Sygnecki, w dyskusji przestrzegał przed zbytnią otwartością naszej strony w stosunkach polsko – niemieckich. Mówił, że w Niemczech mimo podpisanych dokumentów obowiązuje stare prawo i nasze przekonanie o dobrosąsiedzkość może okazać się polityczną naiwnością. Jego zdaniem zastanawiać mogą również kontakty biskupa Wilhelma Pluty z państwem Beske, ponieważ jak mówił rola Hansa Beske w normalizacji stosunków polsko-niemieckich nie do końca jest wyjaśniona.

Wątpliwości te, z właściwym sobie taktem starał się rozwiać ks. biskup Paweł Socha. Biskup Socha mówił, że od 1974 r. uczestniczył w spotkaniach ordynariusza Wilhelma Pluty z państwem Beske. Wyjaśniał, że gro rozmów dotyczyło spraw teologiczne jako, że Beskowie byli religijnymi ewangelikami. Pani Barbara była katechetką. Biskup Pluta był wielkim patriotą i człowiekiem niezwykle wszechstronnym i oczytanym, znał sześć języków, czytał w oryginale niemieckich filozofów. Odnośnie spraw polskich, jeśli już były poruszane to tylko w wymiarze powszechnie znanym.

Wiceprezydent Janusz Dreczka wspominał ks. dr Karola Milika. Duchowny ten, mianowany przez Ojca Świętego w 1962 r protonotariuszem apostolskim od 1957 r. aż do śmierci w 1976r. mieszkał w Gorzowie.

Maria Morawska żona zmarłego w 1992 r. pisarza i poety Zdzisława Morawskiego wspominała osobiste, przyjacielskie kontakty z państwem Beske.

Oprócz wystąpień prelegentów atrakcją była możliwość obejrzenia kopii listu biskupów z 1965 r. Pochodzi ona z Historisches Archiv des Erzbistums Köln, gdzie przechowywany jest oryginał.

W konferencji uczestniczyli m.in. wiceprezydent Gorzowa Janusz Dreczka, historycy, regionaliści oraz mieszkańcy miasta.

Dyrektor Rymar zapowiedział, publikację materiałów z konferencji w połowie przyszłego roku.

Tekst i foto Helena Tobiasz

926 total views, no views today