CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO – GORZOWSKIEJ POPROWADZI „KLUB SENIOR PLUS”

Klub Caritas1Ks. Podfigórny i prezydent J. Wójcicki 5Klub 15

Fot. Grzegorz Milewski

Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej poprowadzi „Klubu Senior Plus”. Oficjalne otwarcie nastąpiło 4 lutego o godz. 9. Klub mieści się w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta. Beneficjentami placówki są seniorzy powyżej 60. roku życia nieaktywni zawodowo.

Klub powstał w wyniku uzyskanej przez Miasto Gorzów dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w wys. 150 tys. oraz dzięki porozumieniu z WiMBP.  Klub prowadzony będzie na zlecenie Miasta przez Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – organizację pozarządową, wyłonioną w trybie konkursu ofert.

– Mamy diecezjalną sieć Klubów Seniora „Pogodna Jesień”. Na chwilę obecną mamy 20 takich klubów. Generalnie chodzi o to, aby ludzie, którzy mają coś do dania innym, a seniorzy bezwzględnie mają coś do dania innym, żeby rzeczywiście w tym miejscu tworzyli taką przestrzeń spotkania – powiedział ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor diecezjalnej Caritas.

Klub działać będzie od poniedziałku do piątku przez 8 godz. dziennie. W tym czasie piętnastu  gorzowskich seniorów będzie mogło skorzystać z szerokiej oferty placówki.

Anita Łukowiak koordynator z Caritas w Gorzowie Wlkp. powiedziała, że seniorzy pod kierunkiem instruktora będą kształtować zakres działalności Klubu. Przewiduje się organizację zajęć ruchowych, edukacyjnych, kulturalno – oświatowych, jak np. robótki ręczne, zajęcia florystyczne,  taneczne, komputerowe, gimnastykę czy wspólny śpiew. Uczestnictwo w poszczególnych działaniach będzie dobrowolne i wynikać będzie z predyspozycji i potrzeb osób starszych.

Zaproponowane zajęcia będą uwzględniały możliwości psychofizyczne i bariery funkcjonalne osób starszych, które będą mogły korzystać również z miejskich propozycji. Będą wyjścia do kina, teatru, filharmonii, amfiteatru. Zainteresowani sportem skorzystają z basenu, pola golfowego czy stadionu żużlowego, zgodnie z preferencjami oraz zainteresowaniami.

Klub znajduje się na parterze nowoczesnej gorzowskiej biblioteki, którego okna wychodzą na zadbany miejski Park Róż. – Tutaj latem uczestnicy będą mogli podziwiać przyrodę popijając kawę na tarasie czy spacerować po uroczym obiekcie. Poza tym położenie klubu na terenie książnicy pozwoli korzystać z bogatej oferty kulturalnej biblioteki, którą stanowią wystawy, koncerty, promocje czy spotkania z ciekawymi ludźmi  – podkreśliła Anita Łukowiak w rozmowie z milpress.

W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wojewoda lubuski Władysław Dajczak, prezydent miasta Jacek  Wójcicki, dyr. biblioteki Sławomir Szenwald oraz dyr Caritasu Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej ks. Stanisław Podfigórny.

 

132 total views, 2 views today

KONSERWATOR GORZOWSKIEJ KATEDRY: CZUJEMY WSPARCIE MODLITEWNE WIERNYCH

KATedra5Katedra 25

Fot. Urszula Szewczyk

Czujemy wsparcie modlitewne wiernych podczas prac konserwatorskich gorzowskiej katedry, powiedział konserwator dzieł sztuki Michał Jarosiński, który oprowadzał wiernych1 lutego wieczorem po remontowanej świątyni. Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ucierpiała w pożarze, który wybuchł 1 lipca 2017 r. na wieży kościoła. Od roku trwają prace remontowe i konserwatorskie, cały czas zbierane są fundusze na jego odnowienie.

Gorzowianie najpierw uczestniczyli we Mszy św. w intencji ofiarodawców i osób pracujących przy remoncie fary. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. dr Zbigniew Kobus prosząc o Boże błogosławieństwo i bezpieczeństwo w pracy. Po nabożeństwie wierni z kapłanem przeszli do katedry aby modlić się przy grobie Sł. Bożego bpa Wilhelma Pluty, prosząc o jego wstawiennictwo modlitewne w procesie odbudowy duchowego symbolu Gorzowa Wielkopolskiego.

– Musimy być wytrwali w dojrzewaniu, także oczekując na skończenie remontu naszej świątyni. Prace trwają nieprzerwanie – zaznaczył kapłan. – Każdy z nas powinien się starać o tę dojrzałość, tak jak w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, że gdy plon dojrzeje to pora już na żniwo. My mamy też dojrzewać na plon ostateczny, który poniesiemy Bogu w chwili naszego z Nim spotkania. Dlatego to jest ciągłe zadanie. Jezus nachyla się ku nam, dając miłość swoją w sakramentach żebyśmy dojrzewali – przypominał duchowny, twierdząc, że niepokojące są działania wskazujące na niedojrzałość, która bywa cechą młodych ale jest ona także cechą dorosłych, więc każdy z nas powinien spojrzeć na swoje dojrzewanie, także w oczekiwaniu na ukończenie remontu kościoła.

Michał Jarosiński oprowadzając wiernych po remontowanym wnętrzu katedry powiedział, że prace konserwatorskie same w sobie nic nie znaczą, natomiast dla osób związanych uczuciowo, dla wiernych, są największą radością. – To że przychodzicie państwo, że interesuje was postęp prac jest  dla nas tu pracujących wielkim zadowoleniem. My czujemy wasze wsparcie modlitewne, dlatego te prace przebiegają bez żadnych zakłóceń, żadne maszyny czy urządzenia się nie psują. To naprawdę się czuje – zapewnił konserwator, omawiając szczegółowo plany i ich realizację.

Aktualnie są już założone na podłodze korytka metalowe do przewodów prowadzonych na filary. Jest  gotowy projekt elektryczny, a przygotowywana jest powierzchnia na ścianach i filarach do przewodów oświetleniowych, alarmowych i nagłośnienia. Odtwarzane są spoiny, które na filarach muszą być pogłębiane do chowania przewodów.

– Belka nad prezbiterium jest już po konserwacji, jej kolorystyka to czerwień i zieleń gotycka. Znajdą się na niej figury Jana, Matki Bożej i Chrystusa. Odtworzyliśmy ornament kulkowy i pierwszą formę głowic z liśćmi dębu albo klonu. Jest to benedyktyńska, misterna praca – powiedział Jarosiński i przeszedł do omówienia figur, które mają tu powrócić.

– Perizonium Chrystusa w oryginale było srebrne, natomiast w XVIII w. pokryte zostało złotem. Prowadziliśmy badania czy rzeczywiście jest to metal czy imitacja. Szaty Matki Bożej i Jana były także najpierw srebrzone a później złocone, mają podbicia czerwieni, płaszcz Jana jest zielony, przepiękne są  karnacje twarzy. To wszystko wróci w najwyższej jakości. Przywróćmy ich najstarszą formę – zapewnił z radością konserwator, uwzględniając życzenia zainteresowanych.

Michał Jarosiński powiedział, że prace na wieży zostały już zakończone. Największe przekroje belek, które trzeba było wymienić, wymieniono i wzmocniono, a stare elementy usunięto. – Na szczęście odbyło się beż żadnej katastrofy i strat. Spokojna i staranna praca jeszcze nie oznacza, że wszystko przebiegnie bez zakłóceń. Świat konserwacji nie wie jak konserwować elementy spalone, bo każdy pożar jest inny, a panowie wykonujący potężną ciesielkę na wieży ryzykowali życiem i zdrowiem.  Każde wyjęcie elementu spalonego było niepewne. Konstruktor Jerzy Engel, który napisał projekt odbudowy wieży i niedawno zobaczył efekt prac, powiedział: „Nie wierzyłem, że to się uda”. Odważny i zdolny człowiek wiedział, że jest to niezwykle trudne – stwierdził Michał Jarosiński.

Jedna z parafianek zapewniła, że modlitwa o odbudowę świątyni jest prowadzona ciągle. – To się czuje powiedział konserwator.

Rzeczywiste prace prowadzone są dopiero od roku. Wcześniej trwały formalne przygotowania do ich rozpoczęcia. – Pracujemy jednocześnie wewnątrz kościoła, na elewacjach, w środku wieży i na zewnątrz – mówił Jarosiński, wspominając, że zakończenie prac konserwatorskich zaplanowane jest do końca tego roku. -Hełm wieżowy może poczekać, najważniejsze żeby można było oddać kościół wiernym.  W planach jest także zmiana zakrystii, która była budowana za czasów bpa Michalika, musi być zrobione drugie wejście, remont empory, kruchty podwieżowej i krypty – wyliczył konserwator.

96 total views, no views today

KLASY POLICYJNE W LICEUM KATOLICKIM W GORZOWIE WLKP.

Klasy policyjno-prawnicze sprawdzają się w gorzowskim Liceum św. Tomasza z Akwinu. Uczniowie przywdziewają mundury a lekcje prowadzą policjanci i prawnicy. Uczniowie w ramach praktyk uczestniczą w rozprawach sądowych.  Gorzowskie obchody dnia patrona szkoły odbyły się 1 lutego a nie w przypadające 28 stycznia święto św. Tomasza, ze względu na trwające wcześniej ferie w szkołach woj. lubuskiego.

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w kaplicy katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kazanie wygłosił proboszcz ks. dr Zbigniew Kobus – wikariusz biskupi diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Podczas nabożeństwa uczniowie pierwszych klas złożyli ślubowanie.

Dyrektorem szkoły jest dr Marek Robak, który, że od dwóch lat w liceum  obok klas ogólnokształcących są klasy policyjno – prawnicze. – Uczniowie  mają mundury, a program prowadzony jest przy współpracy z komendą miejską policji. Policjanci prowadzą zajęcia z musztry i edukacji policyjnej. Prowadzona jest także współpraca z sądem okręgowym. Uczniowie uczestniczą w rozprawach, spotykają się z prawnikami.

Ks. Kobus w homilii przywołał wspomnienie św. Tomasza, który jest patronem Liceum Katolickiego, należącego do parafii katedralnej i działającego od 28. lat.

– Mądrość, którą znajdujemy przywołując wspomnienie św. Tomasza z Akwinu trzeba szukać w swoim życiu. Takiej mądrości oraz poszukiwania jej życzył uczniom „katolika”duchowny.

Kapłan powołał się także na słowa Franciszka, który podczas Światowych Dni Młodzieży  podpowiedział aby młodzi nie przyjmowali postawy oczekującej ale żeby się angażowali, by realizowali swoje – teraz. Na miarę możliwości takich jakie są , a nie marzyli tylko o przyszłości, która może być różna. – To już dzisiaj trzeba podejmować wiele działań, które są konieczne – zaznaczył ks. Kobus.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkolnej auli. Poprzez scenki teatralne uczniowie zaprezentowali życie i działalność św. Tomasza z Akwinu. Tam także odbyło się wręczenie znaków szkoły, a na zakończenie uczniowie częstowali się rogalami Tomaszowymi, które sami upiekli.

W szkole działa prężnie koło Caritas, uczniowie biorą udział m.in. w  akcjach charytatywnych Towarzystwa św. Brata Alberta, organizacji orszaku Trzech Króli, wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej, świętach religijnych i patriotycznych czy Szlachetnej Paczce – wymieniał dyr. Robak, który przypomniał, że absolwentami szkoły jest wielu lekarzy, prawników, polonistów. Jest także dwóch duchownych, Mariusz Wysakowski wywodzący się z parafii pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp.  jest już księdzem w Gubinie, a Paweł Marciniak w tym roku przyjmie święcenia diakonatu.

Katolickie Liceum Św. Tomasza z Akwinu zostało założone w 1991 r. Jest szkołą społeczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Od 2017/2018 roku szkolnego możliwa jest  rekrutacja do klasy mundurowej o profilu policyjnym.

 

 

 

99 total views, no views today

ZMIANY W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Agata_DusińskaJacek_Gumowski - Fot_Daniel_AdamskiWiesław_Ciepiela_Fot_B_Nowosielski

Informuje Marta Liberkowska z Wydziału Promocji i Informacji

Fot. Archiwum UM

Od 1 lutego Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu ma nowego dyrektora – jest nim Jacek Gumowski. Dotychczasowa dyrektor wydziału, Agata Dusińska od 1 lutego jest prezesem Gorzowskiego Rynku Hurtowego. Rzeczniczkę prasową Urzędu Miasta, na czas jej nieobecności, zastąpi Wiesław Ciepiela.

 Agata Dusińska zastąpiła Bogusława Bukowskiego, któremu zakończyła się 3-letnia kadencja na tym stanowisku.

  Jacek Gumowski urodził się w 1983 roku. Jest rodowitym gorzowianinem. Studiował administrację na Uniwersytecie Szczecińskim oraz zarządzanie na Akademii Jakuba z Paradyża.

Po trzyletnim pobycie w stolicy Szkocji wrócił do rodzinnego miasta, gdzie od 2009 jest odpowiedzialny za marketing, dochodowość imprez oraz zarządzanie projektami w klubie sportowym Stal Gorzów. Przez sześć lat w roli event managera odpowiadał za organizację cyklu Speedway Grand Prix w Gorzowie. Zarządzał komunikacją i promocją Mistrzostw Europy na żużlu oraz współpracuje z żużlową reprezentacją Polski.

Jacek Gumowski uczestniczył w kursach i szkoleniach dotyczących marketingu, sprzedaży, zarządzania i promocji. Od roku związany z gorzowskim magistratem jako główny specjalista w Wydziale Promocji i Informacji. Jego zainteresowania to książka, sport, psychologia, gotowanie.

Wiesław Ciepiela do niedawna pełnił obwiązki rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego w Gorzowie. Wcześniej był dyrektorem w Komendzie Głównej Policji, doradcą i rzecznikiem wojewody lubuskiego. Był też wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od kilku tygodni pracownik gorzowskiego Urzędu Miasta.

Nowy rzecznik nadal będzie realizował zadania magistratu, wynikające z reformy oświaty i konieczności reorganizacji siatki gorzowski szkół. W obszarze jego działań znajdą się również sprawy społeczne i z zakresu kultury.

 

 

 

143 total views, no views today

” ARTYSTA ZNACZY WIELE” – ZAPRASZAM NA SPOTKANIE AUTORSKIE

W. MILEWSKA - PROMOCJA-ZAPROSZENIEAB

Zdjęcie z archiwum Andrzeja Batora

Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy mogą przyjść 13 lutego o godz. 17 na promocję książki „Artysta znaczy wiele”, wydanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną.

Po spotkaniu autorskim ok. godz. 17.30 w holu biblioteki  odbędzie się recital”Arie i pieśni świata” w wykonaniu Andrzeja Batora – barytona.

Wydawcą książki  jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

 

201 total views, 6 views today

„ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA” ZACHWYCA GORZOWIAN

5588AN5ANIA5

Zdj. teatrgorzow

Zachwycający spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza” w wykonaniu aktorów Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim bawi, uczy, wzrusza i przekazuje wartości. Artyści, muzyka, śpiew, scenografia, kostiumy a do tego dynamika i ruch sceniczny – bez zarzutu.

Marzena Wieczorek w roli Maryli – brak słów podziwu, Michała Anioła w roli Matusza – do serca przytulić, Joanne Gindę w roli Ani – pokochać. Pozostali aktorzy też wspaniali. Polecam miłośnikom teatru w każdym wieku. Naprawdę trzeba obejrzeć ten spektakl.

Jeśli koniecznie trzeba się do czegoś przyczepić to czepiam się i to nieznacznie do głośnej muzyki na początku, potem już tylko lepiej i lepiej.

Spektakl rozpocznie się jutro 31 stycznia o godz. 10, potem 1 lutego też o godz. 10.

Na stronie teatru możemy przeczytać:

-Na czym polega fenomen Ani Shirley? Z tą dziewczynką po prostu nie można się nudzić! Jej temperament jest równie ognisty jak kolor włosów, nieskrępowana i wybujała wyobraźnia nie zna granic, jest gadatliwa, pewna siebie, zawsze
mówi to, co myśli i do tego ma ponadprzeciętny dar do wpadania w różnego rodzaju tarapaty. Na
Zielone Wzgórze trafiła przez pomyłkę, z czasem jednak ta pomyłka okazała się zrządzeniem losu, które pozwoliło osieroconej dziewczynce po raz pierwszy w życiu doświadczyć bezpieczeństwa, ciepła domowego ogniska i poznać smak prawdziwej przyjaźni. Zapraszamy na teatralno-muzyczną opowieść o Ani. Zabawny, mądry, wzruszający i napawający optymizmem spektakl o prawdziwych wartościach oraz o tym, jak marzenia mogą cudownie ubarwiać życie.

Autor: Lucy Maud Montgomery
Reżyseria:  Andrzej Ozga
Adaptacja: Henryka Królikowska – Wojtyszko,  Maciej Wojtyszko
Scenografia: Tatiana Kwiatkowska
Ruch  sceniczny:  Tomasz Tworkowski
Aranżacja i nagrania: Robert Obcowski
Kompozytor: Zbigniew Karnecki
Asyst. reżysera:  Beata Chorążykiewicz
Inspicjent-sufler: Teresa Gałła

Obsada:
Joanna  Ginda – Ania Shirley
Marzena  Wieczorek – Maryla Cuthbert
Michał  Anioł  – Mateusz Cuthbert
Anna  Łaniewska – Małgorzata Linde
Marta  Karmowska – Diana Barry
Karolina Miłkowska – Prorok – Pani Barry
Beata Chorążykiewicz – Pani Spencer
Edyta Milczarek – Pani Blewett
Krzysztof Tuchalski – Pan Philips
Mikołaj Kwiatkowski – Gilbert Blythe
Artur  Nełkowski – Pastor
Darian Wiesner – Uczeń Karolek, Mieszkaniec Avonlea
Jan Mierzyński – Mieszkaniec Avonlea

oraz młodzież:
Julita Dominiak
Milena Rucka
Agnieszka Karatkiewicz
Katarzyna Skarżyńska
Oliwia Piaskowska
Emila Jagodzińska
Karolina Kukulska

 

205 total views, no views today

KRZYSZTOF JAKOWICZ WYSTĄPI W FILHARMONII GORZOWSKIEJ

5

Jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków, przez New York Timesa okrzyknięty „tytanem skrzypiec”. Wielokrotnie nagradzany, współpracujący z największymi nazwiskami światowej muzyki, niebywale ceniony przez Witolda Lutosławskiego…O Krzysztofie Jakowiczu można pisać wiele. Można również przyjść na koncert do Filharmonii Gorzowskiej 8 lutego i posłuchać jego wirtuozowskiej gry na żywo.

  Jeden z największych kompozytorów XX wieku, Witold Lutosławski, prawykonanie wszystkich swoich utworów skrzypcowych powierzył jednemu muzykowi – znakomitemu skrzypkowi Krzysztofowi Jakowiczowi.  Co więcej, na zaproszenie Lutosławskiego, Jakowicz wykonywał dzieła kompozytora pod jego batutą w ważnych centrach muzycznych świata. Na początku lutego jego talent podziwiać będzie gorzowska publiczność w koncercie „Nieziemski Mendelssohn”.

Ten koncert będzie zderzeniem dwóch geniuszy – z jednej strony znakomity solista, z drugiej – wyjątkowy repertuar.  „Nieziemski Mendelssohn” to kolejny w tym sezonie koncert monograficzny. Tym razem jego bohaterem będzie postać wyjątkowa. Mendelssohn, większości kojarzący się głównie z marszem weselnym, był w istocie człowiekiem renesansu i uznawany jest za jednego z najbardziej wszechstronnych i utalentowanych kompozytorów w historii muzyki. Był wirtuozem skrzypiec i fortepianu, próbował sił jako poeta, doskonale władał kilkoma językami, był miłośnikiem filozofii i doskonałym pływakiem. Spośród wszystkich tych rzeczy muzyka pochłonęła go jednak najbardziej.

W Gorzowie posłuchamy trzech dzieł kompozytora.  Pierwsze to zwiewne, przenoszące nas do świata wróżek i magii Scherzo ze Snu nocy letniej, będące częścią muzyki napisanej na potrzeby wystawienia Szekspirowskiej sztuki.

Dwa kolejne dzieła dowiodą, jak doskonale Mendelssohn łączył styl klasyczny z nowością brzmienia romantycznego. Koncert e-moll ujmuje słuchacza od pierwszych dźwięków i zaliczany jest do najbardziej wdzięcznych i melodyjnych w koncertowym repertuarze na skrzypce.

Koncert zwieńczy ujęta w klasyczną czteroczęściową formę III Symfonia a-moll „Szkocka”. To kompozycja romantyczna, będąca muzycznym wspomnieniem kompozytora z jego podróży do Szkocji. Dzieło odmalowuje pejzaż Północy, przywołując piękno tamtejszych wysp z ich mrocznymi lasami i nieprzebranymi wrzosowiskami.

BILETY: 

45 zł / normalny

38 zł / ulgowy

32 zł / balkon

„Nieziemski Mendelssohn”, piątek 8 lutego, godz. 19.00

Szczegóły: https://www.filharmoniagorzowska.pl/pl/calendar/event/1207/2019-02-08/19:00

 

131 total views, 1 views today