„PIRUETTA” i SPOTKANIE PRZEDPREMIEROWE

PIRU milpress

Z początkiem nowego roku szkolnego ukazała się „Piruetta” –  kolejna książka mojego autorstwa, tym razem przeznaczona dla dzieci, rodziców, dziadków, cioć i wujków oraz pozostałych członków rodzin.

http://nietypowerecenzje.blox.pl/2016/09/8222Piruetta8221-Wanda-Milewska-Patronat-medialny.html

Serdecznie zapraszam Państwa do nabywania książki. Zanim publikacją zainteresują się księgarnie, można ją już zamówić w Wydawnictwie Literackim „Białe Pióro”  http://www.wydawnictwobialepioro.pl/ pod adresem: info.biale.pioro@op.pl

oraz https://www.poczytaj.pl/a/wanda-milewska

PIerwsi Słuchacze

Fot. Spotkanie przed wydaniem. Czytanie bezpośrednio z laptopa.

Z całego serca dziękuję jednym z pierwszych, cierpliwym i wdzięcznym słuchaczom. Całej Rodzinie Państwa Piątków za spontaniczne spotkanie i przemiłe chwile.

Jeśli to możliwe, bardzo proszę o udostępnianie na fb, będę wdzięczna.

 

663 total views, no views today

KWARTAŁ KULTURY I DZIEDZICTWO SAKRALNE DOLINY DOLNEJ WARTY

logo-gorzow

Zarząd Województwa Lubuskiego, podczas dzisiejszej konferencji prasowej, wskazał 15 projektów, które zostaną wpisane do Kontraktu Terytorialnego. Miasto Gorzów zgłosiło cztery propozycje, z których dwie uzyskały rekomendację. Umożliwi to, aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII Oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (POIiS). Rekomendowane projekty:

  1. Kwartał Kultury
  2. Dziedzictwo Sakralne Doliny Dolnej Warty

Kwartał Kultury

Projekt ma na celu poprawę jakości i rozwój infrastruktury edukacji artystycznej i kulturalnej w Gorzowie, poprzez wzmocnienie tzw. „Kwartału Kultury”, czyli współpracujących ze sobą instytucji kultury na rzecz rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego jak: Szkoły Artystyczne (szkoła muzyczna I i II stopnia, szkoła plastyczna), Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Teatr im. Juliusza Osterwy oraz Filharmonia Gorzowska-Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do wzmocnienia wizerunku edukacji artystycznej i kultury oraz rozwoju środowiska kulturalnego w mieście i regionie.

Projekt zakłada optymalizację warunków magazynowania zbiorów poprzez rozbudowę Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., oraz modernizację ekspozycji stałych, kompleksową modernizację zabytkowego ogrodu (wpisanego do rejestru zabytków) jak również rozwój obiektów artystycznych i zasobów kultury poprzez rozbudowę, przebudowę i remont infrastruktury nie zabytkowej wraz z zakupem trwałego wyposażenia na cele działalności edukacji artystycznej- Zespół Szkół Artystycznych w Gorzowie Wlkp.

Całość planowanych do podjęcia działań ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez stworzenie infrastruktury dla edukacji artystycznej i działalności kulturalnej. Powstanie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. tzw. Kwartał kultury, gdzie obok istniejących instytucji kultury (Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., Centrum Edukacji Artystycznej–Filharmonia Gorzowska) zostanie zmodernizowana infrastruktura artystyczno-kulturalna, a tym samym stworzy się centrum kultury dla mieszkańców subregionu gorzowskiego, które przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do kultury – wielowymiarowej oferty i wyższej jakości kulturowej przestrzeni publicznej.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę ok. 21 mln zł, z czego możliwe do uzyskania wsparcie – to ponad 18 mln zł (85% wartości całego projektu).

Projekt realizowany będzie przy współpracy z partnerem, Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. .

Dziedzictwo Sakralne Doliny Dolnej Warty

Celem projektu jest osiągnięcie wymiernych i trwałych korzyści społeczno-ekonomicznych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (MOF) poprzez zwiększenie potencjału turystycznego, rozwój e-kultury i partnerstwa trójsektorowego w związku z renowacją zabytkowych obiektów sakralnych i zaoferowaniem nowatorskiej oferty kulturalnej i turystycznej obszaru.

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja zabytkowych kościołów zlokalizowanych na obszarze MOF tj. Gorzowa oraz gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok i Lubiszyn, łącznie to 27 obiektów sakralnych.

W ramach projektu planuje się podjęcie działań wspierających potencjał infrastrukturalny, przestrzenny, turystyczny, kulturalny i społeczny zabytkowych kościołów zlokalizowanych w:

  • Gmina Bogdaniec: kościoły: Chwałowice, Jenin, Jeniniec, Łupowo, Stanowice, Włostów
  • Gmina Deszczno: kościoły: Bolemin, Borek, Ciecierzyce, Deszczno, Ulim
  • Gmina Kłodawa: kościoły: Różanki, Santoczno, Wojcieszyce
  • Gmina Santok: kościoły: Czechów, Gralewo, Janczewo, Santok (wraz z dzwonnicą wiejską), Stare Polichno, Wawrów
  • Gmina Lubiszyn: kościoły: Lubno, Marwice, Tarnów, Wysoka
  • Miasto Gorzów Wielkopolski: Katedra Gorzowska- kościół farny Wniebowzięcia NMP, cmentarz rzymsko – katolicki przy ul. Warszawskiej.

Realizacja projektu służyć będzie modernizacji infrastrukturalnej jak również rozwojowi funkcji wspólnoty kościelnej jako czynnika tworzącego społeczność lokalną. Rozwiązania, w których kościół jest jednym z centrów życia obywatelskiego, nie tylko religijnego są często spotykane we wspólnotach parafialnych np. w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Austrii.

Tereny przykościelne są również miejscem lokalnej integracji, będąc punktem spotkań i wydarzeń o charakterze, który nie jest ściśle związany z obrzędowością tj. organizacji festynów, koncertów, przedstawień, wystaw, targów produktów lokalnych i tradycyjnych itp.

Zaproponowane rozwiązania służyć będą rewaloryzacji historycznej przestrzeni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów sakralnych poprzez taką jej aranżację i doposażenie by możliwy był z jednej strony rozwój nowych funkcji przestrzeni sakralnej (np. koncertowej, wystawienniczej), z drugiej natomiast w zachowaniu i zabezpieczeniu dziedzictwa religijnego i kulturowego tych obiektów.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę ok. 21 mln zł, z czego możliwe do uzyskania dofinasowanie to ponad 18 mln zł (85% wartości całego projektu).

Informacja: Wydział Strategii Miasta

 

358 total views, no views today

XXXI MIĘDZYNARODOWY KATOLICKI FESTIWAL FILMÓW I MULTIMEDIÓW NIEPOKALANÓW 2016

NIEPOKALANÓW

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego – jako główny organizator XXXI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2016 r. przypomina, że termin zgłoszeń prac festiwalowych mija 31 sierpnia 2016 r.

Jest to ostatni tydzień zgłaszania filmów fabularnych, dokumentalnych, amatorskich, programów telewizyjnych i edukacyjnych, teledysków, programów radiowych, programów multimedialnych i stron internetowych.

Do tej pory nadesłano 76 filmów i teledysków, 12 programów radiowych i 6 programów multimedialnych z 15 krajów:
m.in.  Chorwacji, Czadu, Francji, Indonezji,  Indii, Kazachstanu, Niemiec,  Rosji, Słowacji, Ukrainy, USA, Włoch, Zimbabwe i z Polski.

Szczegóły  www.festiwalniepokalanow.pl>> oraz   www.warszawa.mazowsze.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres ksf@festiwalniepokalanow.pl 
zaś prace (5 DVD lub CD) – na  adres Biura Festiwalu Niepokalanów 2016 ul. Barska 2 ; 02 –315 Warszawa,  Polska
Szczegółowe informacje: Danuta Stachyra – tel. +48 604455824, Zygmunt Gutowski tel. +48 602126206

Prace związane z Jubileuszem Chrztu Polski i Światowymi Dniami Młodzieży oraz tematyką polonijną będą mogły być jeszcze zgłaszane do 31 września br. na powstały w roku 2004 z naszego Festiwalu – Polonijny Festiwal Multimedialny „Losy Polaków” www.warszawa.mazowsze.pl )

Zakończenie Festiwalu Niepokalanów 2016 połączone z uroczystym Koncertem Papieskim odbędzie się w niedzielę 16 października 2016 r. w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II Galerii pp Porczyńskich w Warszawie, Plac Bankowy.

482 total views, 1 views today

MARTA GENDERA Z ZIELONEJ GÓRY – DYREKTOREM MOS W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

marta-gendera1

Fot. ze strony: http://rzg.pl/gosc-na-97-1-fm/marta-gendera-3/

Od 1 września dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Gorzowie Wielkopolskim będzie Marta Gendera. Wybrana została w konkursie, spośród pięciu kandydatów.

Marta Gandera, jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku historia sztuki. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Austriackim Forum Kultury i Goethe Institut w Warszawie oraz realizując praktyki zawodowe w Instytucie Polskim w Nowym Jorku, Kunsthaus Graz w Austrii, a także w organizacjach pozarządowych w Berlinie i Grazu. Współpracowała z Galerią BWA w Zielonej Górze, gdzie zrealizowała wiele wystaw i programów edukacyjnych. Jako kuratorka współpracowała z Galerią Arsenał w Poznaniu, Austriackim Forum Kultury w Warszawie, Instytutem Awangardy w Warszawie i Narodowym Centrum Kultury.

Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Fundacji Solany, w której angażuje się m.in. w projekty poświęcone relacji sztuki z przestrzenią miejską,  opracowywaniu historii lokalnych wydarzeń artystycznych. Ukończyła międzynarodowe szkolenie dla operatorów kultury organizowane przez Narodowe Centrum Kultury i Associacion Marcel Hicter pour la Democratie Culturelle, uzyskując dyplom certyfikowanego konsultanta ds. strategicznego planowania rozwoju instytucji kultury.

Oprac. wg info. rzecznika prasowego UM Gorzów Wlkp.

577 total views, no views today

MIESZKAŃCY GORZOWA WLKP. POMOGĄ ZAPROJEKTOWAĆ ULICĘ CHROBREGO

kwadrat

Od 29 sierpnia do 3 września odbędzie się cykl spotkań konsultacyjnych poświęconych zagospodarowaniu ulicy Chrobrego i placu Nieznanego Żołnierza, zwanego potocznie „Kwadratem”.

Konsultacje społeczne, rozpoczną się 29 sierpnia o godzinie 17:00 w Klubie Jedynka.

Zaplanowano trzy spacery badawcze, które wyruszą 30. sierpnia o godz. 10, 17 i  20. Uczestnicy będą mogli wskazać projektantom potrzeby, problemy czy  pomysły na gorzowski deptak. Będzie to też okazja do wysłuchania opowieści o historii budynków tu  posadowionych.

Następnie w Klubie Jedynka 2 września odbędzie się spotkanie dotyczące planowanego projektu rewitalizacji, początek o godz. 17.

3 września od godz. 12 do 15 po Chrobrego i „Kwadracie” przechodzić się  będą projektanci celem stworzenia modelowego fragmentu ulicy także w oparciu o wcześniej zebrane materiały.

Włodarze miasta zapewniają, że konsultacje społeczne ułatwią wypracowanie  rozwiązań pozwalających na spełnienie oczekiwań mieszkańców.

Na spacery badawcze i warsztaty w Klubie Jedynka obowiązują zapisy, pod adresem:  konsultacje@pronobisstudio.pl, telefonicznie w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji UM  95 7355 685 lub osobiście w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji UM przy ul. Sikorskiego 5 i w Klubie „JEDYNKA” przy ul. Chrobrego 9.

 

 

384 total views, no views today

ANDRZEJ BATOR JAK KIEPURA

 A BatorA BAtor1Rokitno1

Śpiewak operowy Andrzej Bator ur. w 1960 r. w Bledzewie na Ziemi Lubuskiej, mieszkający w Warszawie, koncertujący w Ameryce i Europie nawiedził sanktuarium maryjne w Rokitnie koło Międzyrzecza 15 sierpnia w przypadające w tym dniu święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przyjechał pokłonić się i oddać cześć Matce Bożej Cierpliwie Słuchającej. Bardzo chciał zaśpiewać przy ołtarzu pieśni maryjne, a zaśpiewał zupełnie niespodziewanie w kawiarni przy sanktuarium.

Śpiewak ma w swoim repertuarze bardzo dużo pieśni religijnych. Przebywając w Ameryce wielokrotnie nawiedzał amerykańską Częstochowę i tam swoim śpiewem chwalił Maryję. Chętnie zaśpiewałby rokitniańskiej Pani, jednak tym razem organizatorzy zaprosili Marię Bober wokalistkę z Niemiec.

Andrzej Bator powiedział w rozmowie z milpress, że musi nauczyć się jeszcze większej cierpliwości i okupić czekanie bólem, aby kiedyś móc zaśpiewać przed ołtarzem w tej bazylice. Nadziei nigdy nie traci. Na pewno kiedyś tu zaśpiewam – powiedział z cieniem żalu, że to jeszcze nie dziś. Szkoda, że o mnie już nie pamiętają, a przecież ten Cudowny Obraz najpierw był w Bledzewie, miejscowości z której ja pochodzę.

Zawsze elegancko wyglądający, szarmancki artysta po zakończonej Mszy św. poszedł do kawiarni Kalwarosa spotkać się ze znajomymi. Zwracał uwagę swoim niecodziennym strojem. Ubrany był w kremowy smoking z czarnymi klapami do tego biała koszula z czarną muszką. Ciemne gęste włosy i wyprostowana sylwetka wskazywały, że jest to artysta.

Wszelkie wątpliwości zostały szybko rozwiane. Uśmiechnięty gość Kalwarosy w pewnym momencie wstał i zaczął śpiewać. Powstało ogólne poruszenie. W kolejce po kawę ludzie pytali, co to? Kto to? Ktoś natychmiast odpowiadał: to jest śpiewak operowy. Jeden z mężczyzn w kolejce po deser, z zadowoleniem wykrzyknął: mówiłem, że to coś z operą związane.

Ale ładnie śpiewa – dopowiadała pani, która przyznała, że jest parafianką gorzowskiej katedry. Druga na to: ja go już widziałam. Kiedyś śpiewał w kościele przy Niemcewicza właśnie w Gorzowie, pamiętam to był piękny koncert, który zakończył się odśpiewaniem „Barki”, bo chyba ten pan śpiewał kiedyś dla Jana Pawła II.

W kawiarni powstało niemałe zamieszanie, po chwili Andrzej Bator zaczął rozdawać swoje płyty, a na nich są m.in takie nagrania: „Stary krzyż”, „Do cudownej Kalwaryjskiej Matki”, „Cudowny Medalik”, „Do cudownej Fatimskiej Matki” czy „Niezapomnianej Violetcie Villas”.

Andrzej Bator jak Kiepura, takie dało się słyszeć określenia. Różnica jest między nimi taka, że Kiepura był tenorem i śpiewał na dachach samochodów i w pociągach. Andrzej Bator – to baryton, cieszy się gdy może zaśpiewać ku chwale Boga i Maryi.

Artysta  jest m.in wychowankiem legendarnej Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, kierującej Zespołem  Pieśni i Tańca “Mazowsze”, z którym Bator także występował w latach 70-tych.

W 1987 r. ukończył Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznei im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Doskonalił się pod kierunkiem najsłynniejszych gwiazd Metropolitan Opera i La Scali, m.in u Luciano Pavarottiego. Brał udział m.in w Galowym Koncercie 10-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II w Katedrze św. Patryka w Nowym Jorku w 1988 r. czy w Galowym Koncercie w ONZ dla ambasadorów z całego świata w 1992 r. . Artysta zasiada w jury międzynarodowych konkursów wokalnych m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Niepokalanowie.

Występuje w licznych salach koncertowych w Polsce i za granicą, w filharmoniach, sanktuariach i miejscach kultu religijnego.

[/betterpay]

 

1,148 total views, 1 views today

PATRONALNE ŚWIĘTO DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Rokitno2Rokitno5Rokitno4Rokitno3Rokitno1Rokitno2

Patronalne święto diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przypadające 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz diecezjalny dzień dziękczynienia za pracę rolników obchodzono w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. W uroczystościach uczestniczyli: ordynariusz diecezji bp Tadeusz Lityński oraz biskupi Stefan Regmunt, Adam Dyczkowski i Paweł Socha. Sumie odpustowej przewodniczył bp Henryk Wejman ze Szczecina.

Z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny tysiące wiernych nawiedziło rokitniańską bazylikę, której kustoszem jest ks. Józef Tomiak.

Bp Henryk Wejman w homilii wyjaśniał określenia Wniebowzięcie i Wniebowstąpienie, które są często mylone przez wiernych. „ Maria została wzięta do Nieba, stąd – Wniebowzięcie. Jedynie Chrystus własną mocą wstąpił do Nieba – stąd Wniebowstąpienie. Homileta zwrócił także uwagę na znaczenie Nieba oraz tego, że ludzkim celem na ziemi jest właśnie dążenie do jego osiągnięcia. „Maryja zachęca nas abyśmy kochając Boga, kochali otaczający nas świat i kochali także ziemię. Dlatego nie możemy odrzucać otaczającej nas rzeczywistości lecz otaczać ją szacunkiem” – mówił duszpasterz.

Kapłan podkreślił, że dzisiejsze święto jest świętem Matki Bożej Zielnej, czyli dniem  dziękczynienia za osiągnięte plony.

Bp Wejman porównał życie do zapisywanej książki. Jeden dzień – to jedna kartka – mówił. Dlatego, „nie powinniśmy wyczekiwać natchnienia, powinniśmy zapisywać to co się pojawia w naszym życiu w tej chwili. Maryja przypomina nam, że droga do Nieba, to nie jest droga nadzwyczajnych aktów miłości bliźniego lecz droga konkretnej pomocy drugiemu człowiekowi okazanej z serca, czyli – cierpliwego odnoszenia się dzieci do rodziców, wysłuchania problemów dziecka przez rodziców, życzliwej obsługi interesantów przez urzędników, ofiarnego obsłużenia pacjenta przez lekarzy czy sumiennego przekazania wiedzy uczniom i studentom przez nauczycieli i profesorów”.

Podczas Mszy św. delegacje z różnych parafii niosły dary ołtarza: zboża, owoce, wina, miody, kwiaty. Rolnicy nieśli wieńce dożynkowe, które przygotowane zostały w różnych formach. Panie ze stowarzyszenia Koło  Gospodyń Wiejskich z Trzebicza przygotowały barkę, nad którą pracowały dwa tygodnie. Podstawą były kłosy pszeniczne i pozostałe zboża. Na żaglu umieszczono rybę z morskimi muszelkami oraz okrągły bochenek chleba. Nad całością górował krzyż. Paulina Pieluszczak – szefowa KGW powiedziała, że stowarzyszenie reprezentuje również parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu, a w Rokitnie  już po raz piaty są na uroczystościach maryjnych i każdego roku przygotowują inne dzieło z płodów rolnych w ubiegłym roku był to krzyż.

Agnieszka i Michał Krzystyniak z gminy Przytoczna przyjechali do Rokitna z czwórką dzieci w wieku od 5 do 16 lat oraz z babcią Zofią Ratajczak i ciocią Krystyną Głowacką. W rozmowie z KAI pani Agnieszka powiedziała, że sanktuarium maryjne odwiedzają także w ciągu roku, czasem dzieci przyjeżdżają tylko z babcią. Pani Zofia przypomniała, że od najmłodszych lat ze swoimi rodzicami tu przybywała na nabożeństwa. „Przyjeżdżało się wtedy bryczkami albo wozami ciągnionymi przez konie”- wspominała pani  Krystyna, jej siostra. Obie panie podkreśliły, że bardzo ważne jest słuchanie dzieci i rozmawianie z nimi, a także zachęcanie i włączanie do różnych prac. „Moje wnuczki często karmią ze mną kury i pomagają w gospodarstwie na tyle na ile dzieci mogą pomóc” – zaznaczyła nestorka rodziny.

Ze względu na rodzinny charakter tegorocznych uroczystości w ogrodach sanktuarium przygotowanych zostało wiele atrakcji dla dzieci.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wiąże się w Polsce ze zwyczajem błogosławienia ziół, stąd popularna nazwa tego święta „Matki Boskiej Zielnej”. Według starej tradycji w bukiet do poświęcenia w dzień Matki Boskiej Zielnej wiązano 7 lub 77 różnych ziół i zbóż, później także kwiatów. Siódemka już w Starym Testamencie jest symbolem doskonałości. Tych siedem tradycyjnych ziół to rumianek, mięta, melisa, bazylia, rozmaryn, lubczyk i nasturcja. Według popularnego przekonania, potwierdzonego dzisiaj także przez naukę, w okresie 30 dni po 15 sierpnia zioła kwitną najpiękniej, mają intensywny zapach i największą moc. Dlatego właśnie w tych dniach należy zbierać zioła lecznicze, których będzie się używało w miesiącach zimowych.

Wizerunek Najświętszej Maryi Panny z Rokitna pierwotnie należał do rodziny Leszczyńskich, następnie przeszedł na własność rodziny Opalińskich. Opat cystersów, pochodzący z tej rodziny, umieścił obraz w Rokitnie, gdzie wkrótce zasłynął nadzwyczajnymi łaskami, co stwierdził biskup poznański Stefan Wierzbowski. Na prośbę króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego obraz przeniesiono do Warszawy, lecz wkrótce zwrócono kościołowi w Rokitnie, gdzie nadal cieszy się czcią wiernych. Papież Paweł VI ustanowił Najświętszą Maryję Pannę z Rokitna główną Patronką diecezji.

 

 

503 total views, no views today

GORZÓW WLKP. : WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

WojskoPlacKowalewOrkiestra wojskowa

Mszą św. w intencji byłych i obecnych żołnierzy, o pomyślność ojczyzny i jej bezpieczeństwo,  14 sierpnia w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp., pod przewodnictwem bp. pomocniczego diecezji zielonogórsko – gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego rozpoczęły się wojewódzkie obchody przypadającego jutro Święta Wojska Polskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem, miejskich z prezydentem miasta Jackiem Wójcickim oraz urzędu marszałkowskiego, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji, Pocztów  Sztandarowych,  stowarzyszeń , organizacji, kombatantów i weteranów oraz harcerzy.

„By ideały naszych przodków Bóg, honor i ojczyzna, były nam zawsze bliskie” – zaapelował na początku Mszy św. proboszcz katedry ks. Zbigniew Kobus.

Bp Lityński w homilii przypomniał m.in historię Cudu nad Wisłą, wspomniał o patronie dzisiejszego dnia św. Maksymilianie Marii Kolbe, który dał wyraz odpowiedzialności za drugiego człowieka wpisując się aktem miłości w etos polskiego żołnierza. Przypomniał o biskupach, którzy w lipcu 1920 r. oddali się w opiekę Matce Bożej i o kilkudziesięciu tysięcznym tłumie, który 12 i 13 sierpnia, skupiając się w wielkiej duchowej mobilizacji leżał krzyżem pod szczytem jasnogórskim wypraszając łaski ojczyźnie. „Tam byli ci, którzy nie mogli wtedy być na froncie i walczyć z bronią w ręku. A 15 sierpnia wróg został pokonany. Cud, który się zdarzył nie powstał z niczego, on nie wyrasta na nieużytkach jałowych. Cud sierpniowy tamtego czasu zrodził się pod opieką Boską z trwałego i ofiarnego wysiłku żołnierzy, z niespożytej mocy ducha polskiego” – podkreślił biskup.

Po nabożeństwie, z katedry gorzowskiej wyruszył pochód ulicami miasta do Placu Grunwaldzkiego, tam odbyła się m.in. ceremonia wręczenia odznaczeń, medali i aktów mianowania dla wyróżnionych żołnierzy, defilada, pokaz musztry paradnej, a na zakończenie przygotowano pokaz sprzętu wojskowego.

Wśród wyróżnionych Medale „Pro Patria” otrzymali bracia stryjeczni Henryk i Józef Kowalewscy. Obydwaj urodzili się na Kresach Wschodnich. Henryk Kowalewski jest emerytowanym, znanym w Gorzowie kardiologiem. Natomiast Józef przez wiele lat był prezesem Gminnej Spółdzielni w Strzelcach Krajeńskich. Po wybuchu wojny światowej dobytek ich rodzin został spalony, a ich wywieziono na roboty do Trzeciej Rzeszy. W rozmowie z milpress Józef Kowalewski ze smutkiem wspominał moment przygotowań do pozostania w niemieckim gospodarstwie do obsługi bydła. Cały czas mieli nadzieję, że wrócą kiedyś do swojej posiadłości. Jednak po zakończeniu wojny statek przywiózł ich do Szczecina i musieli pozostać na ziemiach zachodnich Polski.

Odznaczenia wręczali wojewoda lubuski Władysław Dajczak i Dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosław Mika.

Organizatorami uroczystości byli: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosław Mika.

Medal Pro Patria jest odznaczeniem cywilnym, przyznawanym przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

406 total views, 1 views today